Det här gäller vid en strejk

Ett strejkvarsel från Vårdförbundet gäller alla barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor på en arbetsplats. På en del ställen är några medlemmar undantagna.

30 april 2008

Det är alltså arbetet som är satt i blockad, därför gäller strejkvarslet även oorganiserade. Medlemmar som är uttagna i strejk får konfliktersättning från Vårdförbundet, det får inte de oorganiserade.

Den som arbetar trots att det är strejk på en arbetsplats är strejkbrytare. Enligt Vårdförbundets konflikthandledning ska strejkvakterna genom uppmaningar och övertalning – men inte handgripligt – försöka förmå strejkbrytarna att inte arbeta, om deras arbetsuppgifter omfattas av konflikten.

Den som strejkar får naturligtvis ingen lön från arbets­givaren. I stället får hon efter ansökan konflikt­ersättning från Vårdförbundet. Den ska täcka inkomstbortfallet; därför är det viktigt att förbundet har rätt uppgifter om lönen. Det går att kontrollera uppgifterna om sig själv genom att gå in på Min sida eller ringa förbundets servicetelefon.

Även om en arbetsplats är uttagen i strejk kan arbetsgivaren begära att arbete utförs. Det kan ske på tre sätt:

  • Genom skyddsarbete om det är fara för liv eller skada på egendom. Den som beordras till skyddsarbete är skyldig att utföra det, men bör ta kontakt med sin lokala fackliga förtroendevalda så snart som möjligt.
  • Genom dispens för en specificerad arbetsuppgift. Frågan bereds av den lokala avdelningen men avgörs av Vårdförbundet centralt.
  • Genom ingripande av centrala nämnden för samhällsfarliga konflikter.

Det finns särskilda regler för den som är ledig när strejken bryter ut – har semester, är sjuk- eller föräldraledig och så vidare. För att få veta vad som gäller då bör man prata med sin lokala avdelning. Det gäller också om man skulle bli sjuk under strejken.

Studenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning, vfu, på en arbetsplats som tas ut i strejk kan om det är möjligt få byta arbetsplats. Om det inte går hanteras frågan på samma sätt som vid sjukfrånvaro, det vill säga studenten får ta igen tiden vid ett senare tillfälle.

Studenter avråds från att skriva på nya anställningsavtal innan det finns ett nytt avtal.

Kollektivavtalsförsäkringarna gäller i allmänhet. Dock är den som är uttagen i strejk inte i arbete. För en eventuell skada som inträffar då en strejkande är på arbetsplatsen gäller försäkringen således inte.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida