Dina villkor i valet

Dina villkor i valet
Sineva Ribeiro.

Vårdförbundet sätter fokus på lön och utbildningsanställningar i valrörelsen.

För att få inspel till det egna arbetet behöver man ibland träffa kloka kolleger. Jag var nyligen på Island för att själv inspirera och inspireras av nordiska kolleger. På Island och i Finland ligger man långt framme med befattningar som clinical nurse specialist och advanced nurse practitioner. Det är två former av specialistutbildningar som fokuserar på ökad omvårdnadskompetens. ?

Många bra idéer kom upp som vi har nytta av när vi arbetar vidare med Vårdförbundets modell för utbildningsanställningar, AST. Att Island dessutom är ett föregångsland när det gäller jämställda löner gav ytterligare energi till vårt fortsatta arbete för att du som medlem ska bli rätt värderad!??

Här på hemmaplan är ju valrörelsen i gång och Vårdförbundet lyfter varje dag medlemmarnas behov i debatten. Socialstyrelsen kom nyligen med en rapport som bekräftar det vi inom vården redan vet: att problem med kompetensförsörjningen påverkar patientsäkerheten, att bristande bemanning och kompetens ökar risken för vårdskador. ?

Det är bra både för patienterna och för dig som medlem att sambandet synliggörs. Vårdförbundets budskap i medierna är att vi har konkreta förslag på vad som behöver göras för att lösa personal- och kompetensbristen. Arbetsvillkoren och lönerna måste förbättras så att fler söker sig till vården och stannar kvar. Landsting, regioner och kommuner måste också bli bättre på att låta sjuksköterskor utbilda sig till specialister.?

Budskapet till politikerna är att vi vill att nästa regering ska lagstadga om huvudmännens ansvar att specialistutbilda sjuksköterskor via utbildningsanställningar. Vi vill att alla vårdens arbetsgivare ska erbjuda akademisk specialisttjänstgöring, AST, och att antalet utbildningsplatser blir fler. Vi vill också ha en lagstadgad reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor. Du som medlem måste få bra villkor och förutsättningar när du är med och bidrar till vårdens utveckling!

?Socialstyrelsen lyfter i sin rapport också att det saknas erfaren personal. Det här betyder att arbetsgivare måste börja konkurrera om dig som har längre erfarenhet, genom att erbjuda bättre arbetsvillkor och lön. Det måste betala sig att ha arbetat länge inom yrket! Så ett annat krav under valåret 2018 är att du och dina kolleger måste få höjda löner och bättre lönespridning över ett helt yrkesliv.??

Parallellt med valrörelsen har Vårdförbundet kongress. Den 14-17 maj träffas nära 200 kongressombud för att fatta viktiga beslut för de närmaste fyra åren. Då ska det också bli spännande att sammanfatta vad vi uppnått sedan förra kongressen. Ibland behöver man blicka bakåt för att se vilken sträcka man faktiskt tillryggalagt. På så sätt kan vi känna oss stolta över hur långt vi kommit tillsammans. Men också hämta energi till det hårda arbete som alltjämt återstår.

Ur min agenda i april:

12-13: European Federation of Nurses, Slovakien

16: Möte med de svenska förbunden för offentliganställda

17-20: Förbundsstyrelse

24-25: Förbundsråd

25: Styrelsemöte Svensk sjuksköterskeförening

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida