”Domen för inget gott med sig”

”Domen för inget gott med sig”
Cecilia Helldén, ombudsman på Vårdförbundet med ansvar för arbetstidsfrågor. Foto: Cecilia Larsson

Den rättsliga "framgången" i rastkonflikten i Västra Götaland har gett facket lokalt nytt hopp. Men det som ser ut som en vinst är ett minus för de fackliga organisationerna, kommenterar Vårdförbundets arbetstidsexpert Cecilia Helldén.

3 september 2014

Arbetsmiljöverket har rätt att hota med vite om Västra Götalandsregionen inte ser till att ambulanspersonalen får rast – det slog förvaltningsrätten fast i januari i år och i veckan valde kammarrätten att inte ta upp frågan, trots regionens överklagande.

Dålig arbetsmiljö

Arbetsmiljön för ambulanspersonalen i Göteborg är fortfarande dålig och nu hoppas Elisabeth Flygare, facklig samordnare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, att ett hot om vite från Arbetsmiljöverket kan sätta press på arbetsgivaren att göra mer.

– Nu har någon satt ner foten och sagt att lagar och avtal ska gälla, säger hon.

Efter flera års lokal facklig kamp mot en motsträvig arbetsgivare ser hon Arbetsmiljöverkets inblandning som något positivt. Hos henne och de lokalt förtroendevalda på ambulansen i Göteborg har förvaltningsrättens dom väckt hopp.

Skapar förvirring

Men det som kan se ut som en facklig vinst kommer inte att föra något gott med sig, det säger Cecilia Helldén, ombudsman på Vårdförbundet med ansvar för arbetstidsfrågor.

Orsaken är att rättsprocessen och förvaltningsrättens dom skapat förvirring kring hur tvister ska lösas. Risken är nu att parterna, det vill säga fack och arbetsgivare, förlorar makten över rastfrågan till den granskande myndigheten Arbetsmiljöverket och att kollektivavtalet, de allmänna bestämmelserna, förlorar i värde, förklarar hon.

– Det finns ingen tvekan om att Västra Götalandsregionen gör fel när de inte skapar förutsättningar för sina anställda inom ambulansen att ta rast. Vad det handlar om är hur vi löser tvister och regionens agerande bör ses och hanteras som ett brott mot kollektivavtalet och inget annat.

Varför är det viktigt?

– Som fackförbund vill vi förfoga över våra avtal och bestämmelser som vi kan vara med och påverka och förändra, och vara mindre beroende av lagar och myndigheter som Arbetsmiljöverket, som har minskade resurser och mindre möjlighet att agera så fort det dyker upp konflikter i rastfrågan på arbetsplatserna, säger Cecilia Helldén.

Avtalet och lagen

Enligt arbetstidslagen har Arbetsmiljöverket tillsyn då arbetstidslagens bestämmelser inte finns reglerade i kollektivavtal. I annat fall gäller kollektivavtalet i stället för lagen. Vårdförbundet, Kommunal och flera andra fackförbund anser att frågan om rast och måltidsuppehåll är kollektivavtalsreglerad i de allmänna bestämmelserna och att tvister ska avgöras mellan parterna. Men detta har på senare år börjat ifrågasättas av Sveriges kommuner och landsting, SKL, och en del arbetsgivare runt om i landet.

Kommunal har en pågående central tvist med SKL i just den här frågan, efter en lokal rastkonflikt där det råder oenighet om ifall en arbetsgivare brutit mot kollektivavtalet eller arbetstidslagen när de anställda inte fått rast.

Oklar utgång

Kommunals och SKL:s rast-tvist följs av Vårdförbundet och andra fackförbund med stort intresse eftersom den kan bli avgörande för synen på hur liknande konflikter ska lösas i framtiden. Men under tiden rättsprocessen mot Västra Götaland pågått har förhandlingen legat på is. Nu kommer den att dra igång på nytt, berättar Kommunals ombudsman Amelie Andersson.

– Och innan den är klar är det svårt att säga vilka större konsekvenser förvaltningsrättens dom mot Västra Götaland kan få för framtida rastkonflikter, säger hon.

Omdiskuterad rättsprocess

Det var under den extremt kaotiska sommaren 2013 som lokala ombud vid ambulansen i Västra Götaland gjorde en 6:6:a anmälan (en arbetsmiljöframställan) till Arbetsmiljöverket, ovetandes om att detta skulle bli starten på en omdiskuterad rättsprocess. Personalen fick inte rast och patientsäkerheten var hotad. Myndigheten inspekterade på plats och kom med ett föreläggande om vite. Västra Götalandsregionen överklagade till förvaltningsrätten och så var rättsprocessen igång.

Historien innehåller flera konstigheter, enligt Cecilia Helldén. Till exempel skriver Arbetsmiljöverket i sitt första brev till Västra Götalandsregionen att den aktuella arbetsplatsen inte har något kollektivavtal mellan arbetsgivare och fack. Det stämmer att ambulansen i Göteborg saknar ett lokalt arbetstidsavtal som reglerar rast och måltidsuppehåll. Men då gäller alltid de allmänna bestämmelserna, det centralt förhandlade kollektivavtalet.

Regionen ändrade sig

Trots att Västra Götalandsregionen senare i rättsprocessen försökt slippa vite genom att själva framhålla att rast- och måltidsuppehållsfrågan är en fråga för parterna så tog inte regionen upp detta i sitt första svar tillbaka till Arbetsmiljöverket, som då såg det som sin myndighetsuppgift att gå vidare med saken.

Det Vårdförbundet egentligen alltid bör göra i ett första läge, då det uppstår en rastkonflikt med arbetsgivaren, är att lyfta frågan genom en tvisteframställan, och om det inte går att komma överens, begära centrala förhandlingar hos SKL, anser Cecilia Helldén.

Detta gjorde Vårdförbundet i Västra Götaland, men då var rättsprocessen mellan regionen och Arbetsmiljöverket redan igång, så tvisten fick ta en paus i väntan på rättsprocessens slut.

En sak är klar

Vad förvaltningsrättens dom kommer att få för konsekvenser är det ingen som kan säga helt säkert i nuläget. Men en sak är tydlig, i Göteborg väntar de anställda vid ambulansen fortfarande på drägligare arbetsvillkor.

– Här är det i princip lika illa som tidigare och det krävs mycket kraftfulla insatser för att komma tillrätta med problemen. Arbetsgivaren försöker småtrixa men det blir ingen riktig förändring, säger Björn Agnetun, skyddsombud och förtroendevald.

Hans inlägg i diskussionen är att ambulanspersonalens katastrofala arbetssituation helt enkelt snabbt måste få en lösning.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida