Du kan enkelt bidra med förslag

Redan nu är kongress­webben öppen. Där kan du skriva in dina idéer och motioner — och läsa vad förbundsstyrelsen föreslår.??

1 december 2010

Ända till den 15 februari kan alla medlemmar komma med idéer, motioner och förslag till ny förbundsstyrelse och nya förbundsrevisorer inför starten av kongressen den 5 maj. Gå bara in på den särskilda kongresswebben, https://www.vardforbundet.se/kongress2011, så finns exempelvis kontaktuppgifter till valberedningen. Dit kan du vända dig för att få veta mer om hur man nominerar personer till förbundsstyrelsen eller som förbundets revisorer. Men på webbplatsen står det också beskrivet och där finns formuläret som ska fyllas i med namn på den/de man vill nominera. ?

På kongresswebben hittar du också förbundsstyrelsens förslag, bland annat om förbundets organisation, och till exempel de motioner som medlemmar har skickat in. Egna förslag om förbundets verksamhet eller framtid skriver du in i en dialogruta som kommer upp när man klickar på rutan ”Motionera”.

Själva kongressen kommer även denna gång att delas upp i två delar. Fortsättningen är tänkt att genomföras den 27—28 september.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida