Du spelar roll

Det sägs att du själv kan styra hur andra människor ser på dig. Om du bestämmer dig för att ständigt utstråla lugn och lycka uppfattas du oftast som en harmonisk person.

Vill du ha högre status i ditt yrke kan beslutet i stället vara att alltid uppvisa kunskap och auktoritet för att det ska bli bilden av dig. Jag tror att en del av våra problem med stagnerade löneökningar ligger i att vi själva inte visar vad vi kan, vill och tror på. Bemötandet av oss och våra yrken bestäms till stor del av vad vi visar upp. Lägger vi oss till med en attityd som förknippas med Florence Nightingale (även om den bilden är helt felaktig) blir vi fortsatt klappade på huvudet. Bestämmer vi oss i stället för att ta för oss och visa den kunskap vi faktiskt besitter, stå för att vi är kompetenta och ansvarstagande yrkesutövare så blir bemötandet ett annat.
 
Som ni alla vet valde Vårdförbundets styrelse att säga upp det tills-vidareavtal vi har haft med Sveriges kommuner och landsting. Avtalet löper ut den 31 mars 2008. Arbetet med att ta fram och formulera ett nytt avtal har påbörjats. Något som var tydligt i det förra avtalet, och som också bör ha en mycket viktig roll i det nya, är att styrkan ligger i det lokala arbetet. Det är lokalt, i varje kommun och landsting, som pengarna till lön finns. Kommuner och landsting/regioner är självstyrande och bestämmer själva över sin ekonomi. Centrala avtal finns för att stödja, ge möjligheter och riktlinjer, men det är alltså i varje landsting, varje kommun, på varje arbetsplats som arbetet sker.
 
Arbetsgivarna har
ett stort arbete framför sig. Inte nog med att ett nytt avtal måste till, med allt vad det innebär. De måste dessutom återupprätta det förtroende som på många håll i landet har naggats i kanten och till och med försvunnit på vissa ställen. De måste visa att de är redo att stödja yrkesgrupper som är så viktiga för svensk sjukvård.

Utan sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor, och den kunskap dessa grupper besitter, stannar vården.
Vi har ett minst lika stort arbete och åtagande framför oss. Vi måste bli ännu bättre på att visa våra specifika kunskaper och vad dessa tillför vården. Vi tror på vår kompetens och det ska vi visa i alla sammanhang. Yrkesstolthet och ett gott självförtroende är några steg i rätt riktning. Ingen annan kommer att göra det arbetet åt oss. Vi börjar nu.

Vill du ha hennes månadsbrev till din e-postlåda, skicka ett
meddelande till ordforande@vardforbundet.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida