Efterlyses: helhetssyn på värk

Personer med värk i huvud, nacke, axlar och rygg riskerar att få smärtor även i käkarna. Därför är det bra om sjukvården frågar om käksmärtor när de möter patienter med värk.??

29 oktober 2009

Övertandläkare Susanna Marklund konstaterar i sin avhandling att det är vanligt att personer med smärtande käkar också har värk i huvud, nacke, axlar och rygg. Eftersom det finns hjälp att få vore det önskvärt att sjuksköterskor, sjukgymnaster och läkare frågar patienterna även om käksmärtor och att de kontaktar eller hänvisar till tandvården om det är aktuellt. ?

– Det är viktigt att patienter med käksmärtor kommer till oss och att de med flera smärttillstånd omhändertas av flera yrkesgrupper inom sjuk- och tandvård. Om det finns spänningar i muskulaturen eller instabilitet i bettet, kan också detta vara en pusselbit och vi kan informera, ge råd eller ge behandling, säger Susanna Marklund.?

Avhandlingen Temporomandibular disorders – incidence, course and risk factors, lades nyligen fram vid Umeå universitet. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida