En av sex får gå från Sundsvalls sjukhus

— Det här är bara början. Det säger Conny Carlsson, styrelseledamot i Vårdförbundets avdelning i Västernorrland, apropå beskedet att Sundsvalls sjukhus måste göra sig av med var sjätte anställd eller cirka 500 medarbetare.

Ett privat konsultföretag har hyrts in för att se vad som kan göras för att sjukhusvården i Västernorrland ska kunna få ner sina kostnader i nivå med jämförbara län.

För en dryg månad sedan meddelades att cirka 300 tjänster ska bort från Örnsköldsviks sjukhus.

235 miljoner back

Nu har turen kommit till Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand som ska sänka sina kostnader med 235 miljoner kronor fram till 2011. För att klara det visar en första beräkning att cirka 500 anställda kommer att beröras genom att antalet fasta tjänster minskar, färre vikarier anställs och pensionsavgångar inte återbesätts.

På sjukhuset arbetar i dag cirka 3 000 anställda, vilket innebär att var sjätte medarbetare berörs. Främst sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

I dagsläget planeras inga varsel, men sjukhusdirektören Margareta Rödén tror inte att det är möjligt att genomföra hela besparingen utan att också säga upp fast anställd personal.

– Hur många eller vilka yrkesgrupper som drabbas är omöjligt att säga i dag, säger hon.

Ekonomin försämras snabbt

Conny Carlsson är styrelseledamot i Vårdförbundets avdelning i Västernorrland. Han tror att det tämligen snart kommer nya besparingsförslag. Så sent som för en månad sedan sades det att sparbetinget för hela landstinget beräknades till drygt 360 miljoner kronor. Sedan dess har lågkonjunkturen och den finansiella världskrisen försämrats.

– Den senaste prognosen är att landstinget kommer att gå back cirka 800 miljoner kronor de närmaste åren, till följd av lägre skatteinkomster, säger Conny Carlsson som tycker att politikerna missat att ta ett helhetsgrepp på sjukvården.

Istället för att diskutera vad som kan göras på vart och ett av sjukhusen i Västernorrland – Örnsköldsvik, Sollefteå, Sundsvall-Härnösand – anser han att politikerna måste börja fundera på om all typ av vård verkligen måste finnas på samtliga sjukhus.

– De politiska besluten kan Vårdförbundet inte påverka, men om våra medlemmar och förtroendevalda deltar i besparingsdiskussionerna ute på de enskilda klinikerna kan vi kanske hitta andra sätt att spara än att bara skära ner på personal.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida