”En strejkbrytare är en strejkbrytare”

”En strejkbrytare är en strejkbrytare”
Anna-Karin Eklund riktade skarp kritik mot strejkbrytarna under sitt invigningstal av kongressen. Foto: Cecilia Larsson.

En spade är en spade. Och en strejkbrytare är en strejkbrytare. Anna-Karin Eklund var mycket skarp i sin kritik av ”parasiterna”, som hon kallade dem som ”är beredda att sabotera våra ansträngningar” vid invigningen av Vårdförbundets kongress i förmiddags.

Den pågående avtalskonflikten satte naturligtvis sin prägel på den ordinarie kongress som inleddes i dag.

Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund beskrev vägen fram till uppsägningen av avtalet i höstas och den pågående strejken. Hon kritiserade arbetsgivarna, både lokalt och centralt, för att inte leva upp till den individuella lönebildning som de säger sig eftersträva.

– Varje medlem vill se resultat av sina bidrag till vården i sitt lönekuvert. Nu är det dags för arbetsgivarna att bekänna färg – vill de ha en modell med individuell lönesättning eller inte?

Stöd från många

Under applåder berättade hon också om det bidrag på 10 000 kronor som en pensionär skänkt till Vårdförbundets konfliktfond.

– Vi har stöd från allmänheten och många organisationer, från TCO:s ordföranderåd till lokala avdelningar inom mansdominerade LO-förbund, 1,6-miljonersklubben och Grupp 8.

Hon underströk det engagemang som medlemmarna visat runt om i landet i den pågående konflikten.

– I denna strid prövas Vårdförbundets demokratiska struktur och medlemmarnas engagemang. Det är slående hur medlemmarna på ett naturligt sätt har kunnat svara på frågorna från medierna om varför de ska ha bättre betalt. De behöver ingen medieträning!

Stolt över utvecklingen

Anna-Karin Eklund poängterade också att lönebildningen inte bara är en fråga för de centrala parterna.

– Det är inte fråga om att ha gjort sitt när strejken är över. Det är inte klart förrän vi har lyckats göra en rejäl löneförflyttning.

Under de tre år som gått sedan den förra kongressen har de biomedicinska analytikerna fått sin legitimation, en etisk kod för röntgensjuksköterskorna (”den första i världen”) är på väg och diskussionen om barnmorskornas ansvar för medicinska aborter är högaktuell.

– Jag är stolt över det som har hänt, sa Anna-Karin Eklund. Men nu är det dags att vi får halva makten och hela lönen.

På förmiddagen inleddes också valet av ny förbundsstyrelse. Den slutna omröstningen äger rum under lunchuppehållet; resultatet redovisas i eftermiddag.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida