Enad front för lönerna

Enad front för lönerna
Sineva Ribeiro.

Tillsammans fortsätter vi att sätta hårt tryck på arbetsgivarna, så att löneprioriteringen av särskilt yrkesskickliga i HÖK 19 verkligen genomförs.

ORDFÖRANDEN HAR ORDET. Utrullningen av det nya centrala kollektivavtalet HÖK 19 pågår för fullt och gäller drygt 90 000 medlemmar i regioner, kommuner och kommunala bolag. De frågor jag får visar att det finns stora förväntningar på att arbetsgivaren ska leverera. Vårdförbundets mål är fortfarande att särskilt yrkesskickliga ska få 10 000 kronor mer i månaden under den treåriga avtalsperioden. Arbetsgivarna bör därför visa att prioriteringen påbörjats redan i årets löneöversyn.

Ni är på hugget, det är bra! Det är dags att särskilt yrkesskickliga barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor och chefer får en lön som motsvarar hög kompetens och erfarenhet. Det vi säger i möten med politiker och beslutsfattare och i media, är att det krävs modiga politiker som vågar prioritera våra medlemmar. Arbetsgivarna måste lära av Norge, som nu garanterar sjuksköterskor med minst tio år i yrket minst 500 000 kr i årslön. Annars riskerar de återigen att tappa kompetens till vårt grannland.

Så vad händer nu? Det centrala avtalet antas i lokala kollektivavtal (LOK:ar). Därefter förs lokala överläggningar mellan parterna på arbetsplatsen och du ska ha lönesamtal med din chef. Det är ett gediget arbete som görs av Vårdförbundets över 4 000 förtroendevalda runt om i landet. De gör ett fantastiskt jobb med att få alla goda förutsättningar i det centrala avtalet att bli konkret ”verkstad” lokalt.

Vi arbetar samtidigt intensivt med att analysera utfall och följa statistiken, både lokalt och centralt. Viktiga avstämningar görs, bland annat om hur lönespridningen ökat och hur prioriteringen av särskilt yrkesskickliga faller ut. Vi kommer att fortsätta att pressa arbetsgivarna. Det ska inte gå att runda de tydliga skrivningarna i avtalet! Om arbetsgivarna inte prioriterar erfarna och särskilt yrkesskickliga så att lönespridningen ökar markant kan vi säga upp avtalet redan efter två år.

Det är viktigt att komma ihåg att det ännu är alldeles för tidigt att dra några slutsatser om utfallet av det nya centrala avtalet. Vi fortsätter att prata om vårt mål om 10 000 kronor mer i månaden för särskilt yrkesskickliga, men kommer också att hårdbevaka arbetsgivarna. Se till att du får ditt lönesamtal och att du pratar med din chef om era kriterier för särskilt yrkesskickliga och om hur du bedöms i förhållande till kriterierna. Kontakta din förtroendevalda om du behöver stöd eller om arbetsgivaren krånglar! Samtidigt som vi utvärderar årets löneöversyn fortsätter det fackliga påverkansarbetet med full kraft.

Under den centrala förhandlingen i våras satte vi stort tryck på både SKL/Sobona, arbetsgivare och politiker. Det ska vi fortsätta med, både centralt och lokalt. Det du kan göra är att stötta dina förtroendevalda i det jobbet, de behöver stödet från dig och dina kollegor!

Sineva Ribeiro
Ordförande Vårdförbundet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida