Ett år av vinster

Ett år av vinster
Sineva Ribeiro.

Varför ska man vara med i Vårdförbundet? I årets sista spalt ger jag exempel på segrar, som ett kvitto på vårt arbete för dig. Du påverkar genom oss!?

Vunna tvister och skadestånd. Över hela landet har våra 4 800 förtroendevalda drivit tvister som landat i att medlemmar har fått ersättning och skadestånd. Ett exempel är ambulanssjuksköterskorna i Västmanland som fick rätt mot arbetsgivaren i fråga om ersättning vid förskjuten arbetstid. Ett annat är sjuksköterskorna på det mindre bemanningsföretag i Skåne som lovades bättre villkor än i kollektivavtalet, men som fick sämre villkor och en arbetsgivare som inte satte av pengar till tjänstepensioner. Tvisten med Vårdförbundet resulterade i att företaget fick betala in både pensioner och skadestånd. ??

Synlighet i media. Vi har en stark medial närvaro och en tydlig röst för dig som medlem i samhällsdebatten. Oberoende analyser visar att förbundet uppfattas som opinionsmässigt skickligt, stridbart och effektivt och som en av de tunga rösterna inom vårddebatten. Med tusentals artiklar, tv- och radioinslag syns vi oftare i medierna än andra förbund i vårdsektorn. Våra förtroendevalda gör ett hästjobb med att påverka regionala och lokala medier och politiker för att göra skillnad för dig på plats, där du bor och arbetar.??

Löner och villkor. Vårdförbundets lönestatistik för kommuner och landsting visar på en individuell löneutveckling över landet på 3,93 procent för medlemmar, att jämföra med det så kallade industrimärket på 2,2 procent. Vårt målmedvetna arbete med lönefrågan har gett resultat långt över industrisektorns löneökningar och vi har opinionsbildat om lönesatsningar på våra grupper under valrörelsen. Under året har vi hanterat över 32 000 medlemsärenden och många av dem är givetvis lönecoachning. Vi har också kommit överens med arbetsgivarorganisationen KFO (inom bland annat kooperation och idéburen välfärd) om sänkt veckoarbetstid vid nattarbete samt om Akademisk specialisttjänstgöring.??

Del av en större solidaritet. Vår medlemsutveckling visade på ett symboliskt viktigt trendbrott: antalet medlemmar ökar för första gången på flera år och vi är återigen ett växande förbund. Som medlem i Vårdförbundet får du kraften av ett större förbund, som tar en självklar plats vid förhandlingsborden för alla 114 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgen­sjuksköterskor och sjuksköterskor.??

Till sist vill jag peppa dig att avge nyårslöftet att utvecklas. Låt 2019 bli året då du går vidare i karriären genom att ansöka om AST för att studera till specialistsjuksköterska på arbetstid, enligt Vårdförbundets modell. Eller varför inte boosta din chefskarriär genom Vårdförbundets uppskattade ledarprogram? Eller ta nästa steg genom att byta arbetsgivare. Vi lanserar nu karriärcoachningstjänster med rådgivning och CV-granskning, så klart kostnadsfritt för dig som är medlem. Läs mer på Vardforbundet.se eller ring Vårdförbundet Direkt på 0771 – 420 420. ?

Ha en fin jul- och nyårshelg, vare sig du är i tjänst eller ledig!

Ur min agenda i december:

2-6: ITUC-kongress, fackförbund från hela världen möts i Köpenhamn
10: TCO-styrelsen
12: SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
18-19: Förbundsstyrelse

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida