Ett omöjligt namn!

»shstf var ett omöjligt namn. Jag ville att förbundet skulle byta och skrev en motion«, berättar Kenth Nauclér. Gissa hur lång tid det tog?

»17år! Jag kunde aldrig tänka mig att det skulle ta så lång tid med ett namnbyte«, säger Kenth Nauclér. 1980 skrev han som ordförande för Vårdförbundet i Dalarna en motion till kongressen samma år om att ändra det dåvarande förbundsnamnet shstf, Svenska hälso- och sjukvårdens tjänstemannaorganisation. Han ville ha något enklare och kortare: Vårdförbundet.

– shstf var en förkortning som tog jättelång tid att både säga och förklara.
Men det fanns också en organisationspolitisk tanke, berättar han.

– Flera andra fackförbund ville företräda anställda inom vården. Hade de lyckats med det skulle vi ha fått svårt att företräda i vårdfrågor. Genom namnet Vårdförbundet skulle vi kunna muta in området bättre än med shstf.

Kenth Nauclér trodde att motionen skulle gå igenom 1980. Kongressen beslutade också efter omröstning och med stöd av förbundsstyrelsen att byta namn, men kunde inte ena sig om till vad – trots att styrelsen förordat namnet Vårdförbundet. Frågan sköts fram till nästa kongress, 1983. För att få fram ett förslag till kongressen då behövdes en votering i förbundsstyrelsen. Den slutade 5-5, men Marianne Lundqvist gjorde med sin utslagsröst som ordförande så att förslaget blev namnbyte till Vårdförbundet.

Även på kongressen 1983 blev debatten intensiv. Ett nytt förslag fördes fram från länsavdelningen i Älvsborg: hsf, Hälso- och sjukvårdsförbundet, så plötsligt fanns det tre namn att välja mellan. I diskussionen möttes argument som »jag tror att shstf har hunnit bli bekant nu« av »man måste vara infödd tjeck för att klara av fem konsonanter i följd«.

Slutet blev överraskande för många. Kongressen rev nämligen upp beslutet från 1980 och behöll shstf.

Förhoppningen, och kanske också tron, var att shstf skulle bli etablerat, men så blev det nog aldrig. Medierna kallade till exempel ofta förbundet för vårdfacket eller sjuksköterskefacket. Ja, det fanns en del som ironiskt sa bokstavsförbundet.
Men så skedde det: vid kongressen 1993 ändrades namnet till Vårdförbundet shstf. Fyra år senare, 1997, försvann shstf helt och hållet – 17 år efter Kenth Nauclérs motion.

– Jag kunde aldrig drömma om att det skulle ta så lång tid. Men namn betyder mycket för identifikationen, är laddade och känsliga och det är svårt att diskutera logiskt, säger Kenth Nauclér.

Efter ett antal år som ledamot i förbundsstyrelsen och anställd på centrala kansliet, på slutet som förhandlingschef, är han numera förbundsdirektör på Arbetsgivaralliansen. Där företräder han arbetsgivare inom den ideella sektorn, bland annat idrott, vård och omsorg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida