EU uppmanas ta fram handlingsplan mot sexuell diskriminering

EU uppmanas ta fram handlingsplan mot sexuell diskriminering
EU förväntas nu ta fram en handlingsplan för att sätta stopp för diskriminering av arbetstagare på grund sexuell läggning. Arkivbild: Mostphotos

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har med stor majoritet godkänt TCO:s rapport om utsatta gruppers rättigheter på arbetsplatsen. TCO uppmanar EU att snarast ta fram en handlingsplan för att motverka diskriminering på grund av sexuell läggning.

EU har ingen aktiv handlingsplan för detta i dag. Men genom att godkänna TCO-rapporten om Utsatta gruppers rättigheter på arbetsplatsen – särskilt problem med diskriminering baserat på sexuell läggning kommer Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EESK, att arbeta för att en sådan tas fram.

– Nu krävs det en aktiv handling av kommissionen. Negativ särbehandling och diskriminering är inget som försvinner av sig själv. För att nå fram mot ett EU där vi alla räknas lika och där demokratin vilar på mänskliga rättigheter krävs att kommissionen agerar, säger TCO:s expert Thomas Janson som är ansvarig för rapporten.

I rapporten sägs bland annat att diskrimineringen är ett hot mot demokratin och den ekonomiska utvecklingen. Och att den ekonomiska krisen slår särskilt mot personer som uppfattas tillhöra sårbara grupper.

Rapporten röstades i går igenom med 131 röster för, 4 mot och 13 nedlagda.

EESK konstaterar också att transpersoner drabbas av speciella problem och har beslutat att ta fram en ny rapport om det.

EESK

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EESK, är ett rådgivande EU-organ som Europeiska kommissionen, Europeiska unionens råd och Europaparlamentet kan begära yttranden från om förslag till EU-lagstiftning. Kommittén utarbetar också yttranden på eget initiativ. En av kommitténs viktigaste uppgifter är att fungera som förbindelselänk mellan EU-institutionerna och det organiserade civila samhället.

   Ladda ner rapporten

Utsatta gruppers rättigheter på arbetsplatsen – särskilt problemen med diskriminering baserad på sexuell läggning

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida