Lön & avtal 2019

Extrasatsning på 40 miljoner till särskilt yrkesskickliga

Extrasatsning på 40 miljoner till särskilt yrkesskickliga
Emma Klingvall, Vårdförbundets ordförande i Östergötland.

Östergötland tar täten bland regionerna och satsar nästa år extra på särskilt yrkesskickliga medarbetare. ”Känns väldigt bra”, säger Vårdförbundets Emma Klingvall.

Regionstyrelsen i Östergötland fattade i går beslut om en satsning på löneutveckling inom Vårdförbundets avtalsområde. Regionen vill stärka statusen i professionsgrupperna och bli en mer attraktiv arbetsgivare, som bättre kan bemanna framför allt dygnetrunt-verksamheten.

Satsningen på 40 miljoner kronor gäller sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och barnmorskor.

Enligt det nya löneavtalet HÖK19 mellan Vårdförbundet och SKL ska särskilt yrkesskickliga medarbetare prioriteras vid lönesättningen. Det ska göras för att erfarna medarbetare ska få en bättre löneutveckling under yrkeslivet och att lönespridningen ska öka.

– Med satsningen höjer vi grundlönerna för dem som har arbetat länge i verksamheten och som har särskilt stor yrkeskunskap. Satsningen kan komma alla verksamheter till del, men extra fokus kommer att ligga på särskilt yrkesskickliga i 24sju-verksamheten, säger regionrådet Alexander Höglund (L), 1:e vice ordförande i regionstyrelsen, enligt ett pressmeddelande.

Regionen satsar också på ledarutveckling för sjuksköterskor i sin så kallade 24sju-verksamhet.

– Välfungerande mångprofessionella team och ett stärkt ledarskap, inte minst inom omvårdnad, kommer att bli viktiga för att klara våra utmaningar när det gäller kompetensförsörjning framöver, säger Alexander Höglund.

Satsningen gäller nästa års löner. I år hör Östergötland till de regioner där medlemmarna reagerat med missnöje över utfallet.

Läs mer: Stor besvikelse över löneprocesserna i regionerna

Därför är Vårdförbundets ordförande i Östergötland, Emma Klingvall, extra glad över att regionen sätter av extra pengar för de särskilt yrkesskickliga nästa år.

– Det känns väldigt bra. Det är vårt påverkansarbete som gett resultat. Vi är särskilt glada att satsningen gäller våra fyra yrkesgrupper och att löneökningarna kommer läggas på grundlönen, säger hon.

Pengarna kommer från en bonussumma som regionen sedan några år tillbaka lägger på medarbetare som arbetar skift i akutsjukvården. De har varje år fått ut extra pengar procentuellt utifrån hur mycket ob-tid de har arbetat.

– Vissa medarbetare har då kunnat tjäna mycket pengar. Men den satsningen hade arbetsgivaren när som helst kunnat ta bort. Det är bättre att satsningen nu kommer att läggas på grundlönerna, för då stannar också pengarna kvar i systemet när nya ökningar ska beräknas de följande åren. Det kan gynna även andra än de särskilt yrkesskickliga, säger Emma Klingvall.

Hon är också glad över att extrasatsningen på 40 miljoner kronor gäller för medarbetare inom all vård i regionen. Två tredjedelar ska fördelas till medarbetare i dygnetrunt-vården och resten till dem som arbetar i övriga verksamheter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida