Få svenska sjuksköterskor i Norge påverkas av strejken

Få svenska sjuksköterskor i Norge påverkas av strejken
– Få svenska sjuksköterskor i Norge är med i det norska fackförbundet, därför är det få som påverkas av strejken, säger ordföranden i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By. Foto: Norsk Sykepleierforbund

Många svenska sjuksköterskor arbetar Norge, men de påverkas inte av strejken om de inte är med i Norsk Sykepleierforbund — vars ordförande bara ser positivt på de svenska kollegerna.

För närvarande strejkar cirka 1 600 norska sjuksköterskor för att få samma lönevillkor som på privatsidan. Många svenska sjuksköterskor åker till Norge och arbetar – lockade av de högre lönerna. Sjuksköterskebristen är därför inte lika påtaglig där som här, vilket man skulle kunna tro försvårar de norska sjuksköterskornas förhandlingsläge. Men det håller inte ordföranden för det norska sjuksköterskeförbundet, Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By, inte med om.

Ingen svensk påverkan

– Nej, jag ser inte att våra svenska kolleger här har någon sådan påverkan på våra förhandlingar. De försämrar inte våra möjligheter. Enligt min erfarenhet har de svenska sjuksköterskorna dessutom bara en positiv inverkan på den norska sjukvården. De är plikttrogna och duktiga, säger hon.

Strejken påverkar inte svenska sjuksköterskor i Norge på något särskilt sätt. Få av dem är med i Norsk Sykepleierforbund och få kan därför tas ut i strejk.

Den norska fackliga organisationen, Unio, där Sykepleierforbundet ingår, planerar att trappa upp strejken ytterligare. Men förhoppningen nu är att samtalen mellan parterna ska återupptas.

Stöd från Vårdförbundet

Vårdförbundet ger sitt stöd till de strejkande sjuksköterskorna i Norge.

”Det är inte rimligt att vi som bär upp välfärden ska subventionera god vård med låga löner”, skriver Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro till förbundsstyrelsen för Norsk Sykepleierforbund (se länk till höger om artikeln).

Ordföranden i Norge tackar för stödet.

– Det är flott. Det är väldigt bra – vi sätter stort värde på allt stöd, säger Eli Gunhild By.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida