Fackförbund underkänner förslag om skydd för visselblåsare

Fackförbund underkänner förslag om skydd för visselblåsare
Utredaren vill stärka skyddet för visselblåsare. Fackförbunden befarar att förslaget ska ha motsatt effekt. Arkivbild: Mostphotos

Vårdförbundet och andra fackförbund inom TCO befarar att regeringens förslag om att stärka skyddet för visselblåsare ökar rädslan för att slå larm.

Utredningen om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om missförhållanden har kommit med sitt betänkande.

– Vi är väldigt kritiska och hade väntat oss mer av förslaget, säger Carita Fallström, förbundsjurist på Vårdförbundet.

Borde gå längre

Vårdförbundet är inte det enda fackförbund som är missnöjt med utredarnas förslag.

Centralorganisationen TCO anser att dagens skydd varken är överskådligt eller tillräckligt, och tycker att utredningen borde ha gått längre. Förbundet för finansanställda tror att förslaget kan ha en avskräckande effekt på eventuella visselblåsare. ST, statsanställdas förbund, är kritiska mot att det gäller larm om allvarliga missförhållanden.

Rätt till skadestånd

Huvudpunkter i förslaget till ny lag är att arbetstagare som drabbas av repressalier för att de har blåst i visslan ska ha rätt till skadestånd. Nya regler i arbetsmiljölagen ska göra arbetsgivare skyldiga att vidta de åtgärder som krävs för att underlätta interna larm om allvarliga missförhållanden. Regler kring skydd för visselblåsares identitet föreslås också.

Utredaren förklarar att syftet med betänkandet är att stärka skyddet så att arbetstagaren inte avstår från att slå larm om allvarliga missförhållanden i verksamheten.

Men formuleringen ”allvarliga missförhållanden” oroar fackförbunden. Vad menas med allvarliga, och vem avgör om de är allvarliga?

Först internt larm

En annan invändning gäller att arbetsgivaren ska larmas innan det är tillåtet att larma externt.

– Om förslaget blir verklighet är vi rädda för att det skrämmer våra medlemsgrupper från att direkt slå larm om missförhållanden till en tillsynsmyndighet som Ivo, säger Carita Fallström.

Fackförbunden som organiserar offentligt anställda, där det i dag finns lagliga möjligheter att slå larm, befarar att utredarens betänkande snarare försämrar än underlättar möjligheter att påtala missförhållanden på arbetet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida