Fackklubbarna på Vårdförbundet drar tillbaka uppsägning av avtal

I slutet av förra året sa fackklubbarna för Vårdförbundets anställda upp samverkansavtalet. Nu har parterna beslutat att fortsätta diskussionerna.

12 juni 2014

Vårdförbundet har inte varit bra när det gäller inflytande och delaktighet för sina medarbetare. Det ansåg de anställdas fackklubbar – Unionenklubben och Akademikerföreningen – när de i slutet av förra året sa upp samverkansavtalet.

Information utan inflytande

Ordföranden i Unionenklubben sa att Vårdförbundet informerade om förändringar utan att ge möjligheter att påverka besluten. Men diskussionerna mellan parterna har fortsatt och nu har de båda fackklubbarna dragit tillbaka uppsägningen av samverkansavtalet.

– Anledningen till att vi tog tillbaka uppsägningen var att vi upplever att det finns en ömsesidig intention att samverkan i Vårdförbundet ska fungera. Vi har bokat in två datum i slutet av sommaren då vi ska fortsätta prata om hur, när och var inflytande ska ske, säger Olivia Wahlby, ordförande i Akademikerföreningen.

Avtalet omarbetas

Enligt Vårdförbundet ska vissa delar av avtalet omarbetas och arbetsplatsträffarnas betydelse för inflytande och delaktighet ska uppmärksammas mer.

– Det vi behöver diskutera vidare är på vilken nivå vi som medarbetare ska ha inflytande innan beslut tas. I det nuvarande avtalet står det bland annat att ”så många frågor som möjligt behandlas av dem som direkt berörs och att medarbetaren har direktinflytande”. Vi vill veta vad det innebär i praktiken, säger Olivia Wahlby.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida