Facklig kritik mot förslag att luckra upp lagen om anställningsskydd

LO, TCO och Saco gör gemensam sak mot Uppsägningstvistutredningen som i dag lämnar sitt betänkande till regeringen. Utredningen föreslår kraftiga försämringar i lagen om anställningsskydd. De fackliga sammanslutningarna är kritiska, bland annat mot att skadestånd som utebetalas vid felaktiga uppsägningar minskas avsevärt ju mindre företag det gäller.

28 september 2012

Det är i huvudsak tre stora förändringar som föreslås i las, lagen om anställningsskydd, i Uppsägningstvistutredningen. En är att det inte längre ska gå att ogiltigförklara en uppsägning på grund av arbetsbrist som beror på att arbetsgivaren inte har uppfyllt sin skyldighet att omplacera.

Lägre skadestånd i små företag

En annan förändring handlar om att skadestånden ska minskas i förhållande till antalet anställda hos arbetsgivaren. För små arbetsgivare med mindre än 50 anställda, ska skadeståndet reduceras med en månadslön för var femte anställd som understiger det antalet. Mot det reagerar ordförandena i de tre fackliga paraplyorganisationerna, LO, TCO och Saco, kraftigt. ”Att man över huvud taget kan köpa sig fri från en dom på detta sätt är ganska unikt. Det måste kosta att strunta i vad en domstol säger, annars åsidosätts respekten för rättsskipningen”, kommenterar de.

Tidsbegränsning

Den tredje stora förändringen rör rätten att få tillbaka sitt jobb efter en felaktig uppsägning. I en debattartikeln i Svenska Dagbladet i dag beskriver de tre förbundsordförandena för LO, TCO och Saco förslaget som en stor principiell förändring. Utredningen anser att den rätten ska tidsbegränsas. En anställning ska inte få pågå mer än ett år från uppsägningen, även om domstolen inte har hunnit ta ställning till om uppsägningen är sakligt grundad. Just den ofta långdragna processen är ett viktigt skäl till att lagen i dag säger att anställningen ska bestå tills dom har fallit eller tvisten har lösts, påpekar ordförandena.

Redan lätt att säga upp

Arbetsgivare har i dag redan ganska lätt att göra sig av med personal, skriver de tre ordförandena. De påpekar att regeringen vid flera tillfällen tidigare har lovat att inte föreslå några stora förändringar i arbetsrätten. Det här handlar om stora, principiella förändringar och de skriver att de förutsätter att ändringarna inte kommer att genomföras. Vårdförbundet, som ingår i TCO, stämmer in i kritikerkören.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida