Statlig utredning

Facklig protest mot ny skatt som kan påverka pensionen

Facklig protest mot ny skatt som kan påverka pensionen
- Kostnaden för skatten riskerar urholka tjänstepensionerna. Pensionerna är redan ojämlika, och förslaget riskerar förvärra det, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande.

Idag presenteras en ny skatt för finansbolag. Vårdförbundet protesterar tillsammans med tretton andra fackförbund. De känner oro för att kostnaden kommer påverka pensionssparandets värde.

7 november 2016

Idag presenteras en ny skatt för de finansiella företagen av regeringens utredare. Företag i finanssektorn har en fördel för att moms inte tas ut på deras produkter.

Utredaren föreslår att företagen ska betala en ny skatt på 15 procent av deras lönekostnader. Förslaget läggs för att minska de finansiella företagens skattefördel.

Fattigpensionärer

Men förslaget väcker protester, för det kan komma att påverka framtida pensioner.

– Vi oroar oss för att tjänstepensionerna kommer att bli sämre. Vi vet från pensionsutredningen att just våra medlemmar i vården och lärarna går in i en fattigdomsfälla efter pensionen. Det här nya förslaget förvärrar den situationen och gapet kommer att öka, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande.

Vårdförbundet protesterar tillsammans med 13 andra fackförbund med medlemmar i offentlig sektor i en debattartikel i Aftonbladet. De skriver att den nya skatten kommer att slå direkt mot de framtida pensionerna.

– Idag är pensionen ojämlik mellan könen. Kvinnor har 30 procent lägre pension och får 6 500 kronor mindre per månad. Våra medlemmar har inte råd med nya glasögon eller att gå till tandläkaren som pensionärer, säger Sineva Ribeiro.

Riskerar urholka pensionen

Hon menar att det sista sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker behöver är en skatt som riskerar att urholka deras pensioner.

– Det blir som att ta ut en skatt på redan skattade pengar, säger hon om det nya förslaget.

Fackförbundens ordförande skriver i debattartikeln att regeringen riskerar att göra tjänstepensionen mindre värd genom att införa en skatt på finansiella tjänster.

”Oavsett hur en sådan ny skatt tekniskt är utformad, kommer den att innebära sämre värdeutveckling på pensionsspararnas pengar. Kostnaden kan nämligen behöva tas ut av pensionsspararna i de bolag som är ömsesidiga eller drivs enligt ömsesidiga principer, det vill säga utan vinstutdelning”, skriver fackförbunden.

Kvinnor har lägre pension

Fackförbunden menar att regeringen redan engagerar arbetsmarknadens parter för att hitta lösningar till ett längre arbetsliv, hur kvinnors lägre pensioner ska kunna åtgärdas och hur tjänstepensionerna ska bidra.

”Vi utgår ifrån att regeringen vill vara trovärdig i dessa dialoger och inte samtidigt med andra handen, vidta åtgärder som går i motsatt riktning”, skriver fackförbunden.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida