Kongressen 2018

Färre namn än väntat vid nomineringstidens slut

Färre namn än väntat vid nomineringstidens slut
Vårdförbundet har kongress i maj. Foto: Getty Images

I dag går nomineringstiden till årets kongress ut. Valberedningen vill ha många namn att välja på när Vårdförbundets nya styrelse ska sättas samman, men nomineringarna är färre än väntat.

Inför kongressen som ägde rum för fyra år sedan hade de ett 30-tal namn att välja på till förbundsstyrelsen. Gunilla Johansson, sammankallande för valberedningen, hade hoppats på lika många, eller fler, till årets kongress.

Men när några timmar återstår av nomineringstiden har det kommit in 23 nomineringar till uppdragen som ordförande, vice ordförande och styrelseledamot. Bland dem är tre personer nominerade både som vice ordförande och styrelseledamot, så 20 personer ska tävla om de totalt 11 styrelseposterna.

– Vi vill ha ett stort antal namn att välja bland. Ju fler namn desto större är möjligheten att sätta samman en bra grupp. Vi letar efter olika personlighetstyper, som kompletterar varandra och får varandra att växa. Det är bra att få en blandning av visionärer och ”doers”, säger Gunilla Johansson.

En ordförandekandidat

Till posten som ordförande för de kommande fyra åren finns bara en nominering – ingen vill konkurrera med Sineva Ribeiro om det uppdraget. Hon är kirurgisjuksköterska och som ordförande de senaste sju åren har hon varit med och drivit utvecklingen av akademiska specialisttjänster, personcentrerad vård och ett centralt avtal om nattarbetstider.

.

Hon ser en utmaning i att Vårdförbundet ska vara det självklara valet för alla medlemsgrupper och vill, på ett tydligare sätt än hittills, att förbundet ska beskriva sambandet mellan vård, yrke och villkor och vikten av att driva alla tre frågorna. Hon är engagerad i jämställdhetsfrågan och eftersom den har betydelse för kvinnors löner och arbetsvillkor anser hon att förbundet ska vara är en stark röst i kampen för ökad jämställdhet.

Fem vill bli vice ordförande

Till de två posterna som vice ordförande finns fem nomineringar.

.

Ann Johansson är distriktssköterska och har haft uppdraget som vice ordförande sedan 2014. Hon beskriver sig som lugn, eftertänksam, strategisk och en person som inte ger upp så lätt. Det, säger hon, är en tillgång eftersom påverkansarbete tar tid och kräver tålamod. Hon brinner särskilt för professionsfrågan eftersom en stark yrkesroll ger status och det i sin tur gör det lättare att driva frågor. När medlemmarna ses som starka professioner kan man med kraft driva utveckling – både den egna, yrkesrollens och verksamhetens.

.

Camilla Tellström är sjuksköterska och ordförande för avdelningen i Halland. För henne är det viktigt att få bidra till att Vårdförbundets medlemmar ska känna glädje och stolthet på arbetet och att de fortfarande ska må bra när de kommer hem. Deras insats för verksamheten ska också avspegla sig i lönekuvertet. Hon vill att Vårdförbundet utvecklar nätverk där olika grupper, till exempel specialistsjuksköterskor, kan diskutera och driva professionsfrågor. Beskriver sig som målmedveten, strategisk och en inspiratör.

.

Ragnhild Karlsson är sjuksköterska och vice ordförande i Östergötland. Hon har varit ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2014 och är stolt över att förbundet fått gehör för idéer som akademisk specialisttjänstgöring, AST, och personcentrerad vård. Ser kompetensförsörjning i vården som en utmaning och vill därför driva kampen för gynnsamma arbetsvillkor och ett hållbart arbetsliv. Vill att de etiska aspekterna av vårdens prioriteringar diskuteras mer. Hon tycker om samtalen med medlemmar och vurmar för allas delaktighet.

.

Kenneth Josefsson, sjuksköterska med vidareutbildning inom geriatrik och psykiatri, har förtroendeuppdrag i avdelning Skåne. Han beskriver sig som en lugn, analytisk och resultatorienterad person som drivs av ett rättvisepatos. Han vill att Vårdförbundet hör, ser och bekräftar alla medlemmar – och blivande medlemmar. För att få alla att vilja vara med är det särskilt viktigt att driva frågor som professionens utveckling, bättre arbetsmiljö och en löneutveckling som motsvarar utbildning, ansvar och kompetens. Han hoppas kunna tillföra nya perspektiv till arbetet i förbundsstyrelsen.

.

Jenny Olsson, sjuksköterska och ordförande för avdelningen i Västerbotten, vill se Vårdförbundet som det självklara valet för alla fyra professioner. Som en av förbundets fem rekryteringscoacher besökte hon för några år sedan en mängd arbetsplatser runt om i landet. Det lärde henne vikten av att lyssna på och bemöta medlemmar – kanske framför allt de kritiska. En vanlig kritik var att förbundet är mesigt. Det vill hon ändra på. Brinner både för villkorsfrågor och professionsfrågor som AST. Beskriver sig som outtröttlig och med en vilja att lyfta andra.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida