Fick 400 000 kronor av Vårdförbundet

Fick 400 000 kronor av Vårdförbundet
Jimmie Kristensson var den första som fick ta emot Vårdförbundets nyinstiftade hälsoekonomiska stipendium på 400 000 kronor. Foto: Anders Olsson

Strax innan Vårdtåget skulle avgå från Eslöv till Kalmar sent i går kväll meddelade Vårdförbundets ordförande att man har beslutat att ge ett hälsoekonomiskt stipendium på 400 000 kronor till sjuksköterskan och omvårdnadsforskaren Jimmie Kristensson på Lunds universitet.

– Jag är självklart jätteglad, sa en väl förberedd Jimmie Kristensson som med en fusklapp i handen tackade för stipendiet inför de drygt 240 medlemmar som just hade avslutat Vårdtågets sena middag i Medborgarhuset i Eslöv.

Vårdförbundets ordförande, Anna-Karin Eklund, berättade att det nyinrättade stipendiet ska gå till någon som har bidragit till vårdens utveckling, i linje med Vårdförbundets idéer och tankar kring hur en bra och patientsäker vård ska se ut.

Jimmie Kristensson disputerade för två år sedan. Avhandlingen handlade om konsumtionsmönstret av akutvård bland äldre patienter inom den kommunala vården.

Sedan 2006 leder han ett samarbetsprojekt mellan Eslövs kommun, primärvården i Eslöv, Skånes universitetssjukhus i Lund samt medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Två sjuksköterskor och två sjukgymnaster har anställts för att tillsammans göra hembesök hos äldre som har en hög vårdkonsumtion.

– Vi vill se om vi med hjälp av olika förebyggande insatser och samordnad vård kan minska vårdkonsumtionen och öka livskvaliteten för den här gruppen, säger Jimmie Kristensson.

I projektet ska totalt cirka 160 patienter ingå. Om cirka två-tre år räknar Jimmie Kristensson med att utvärderingen av projektet är klar.

Stipendiet på 400 000 kronor går inte till Jimmie Kristensson personligen utan till projektet. Pengarna ska användas till att betala delar av Jimmie Kristenssons och en doktorands lön.

Ytterligare tre hälsoekomomiska stipendier kommer att delas ut under Vårdtågets resa genom Sverige: i Göteborg, Örebro samt i Linköping.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida