Finanskrisen lägger sin skugga över internationellt möte

Finanskrisen lägger sin skugga över internationellt möte
David Benton, generalsekreterare i ICN. Foto: Kicki Engström

Den globala ekonomiska krisen är märkbar när världens sjuksköterskor möts i Sydafrika. I diskussionerna ställs vikten av att spara pengar mot ett intensivare internationellt samarbete.

Sjuksköterskor över hela världen får kämpa mot politisk instabilitet, pandemier, våld, låga löner och svåra arbetsförhållanden. Och nu dessutom neddragningar i krisens spår.

Trots det gör sjuksköterskor skillnad och har en stor påverkan på folkhälsan. David Benton, ICN:s generalsekreterare, talade under den första mötesdagen i CNR, det beslutande organet för ICN, den internationella sjuksköterskeorganisationen, om de stora utmaningar som medlemmarna står inför.

Spara i kärva tider

Den ekonomiska krisen är en ny sådan och han underströk vikten av hitta kreativa lösningar på världens hälsoproblem. Och vikten av att arbeta tillsammans för det.

– Utvecklingen av ICN:s hemsida är ett sätt att öka kommunikationen och kunskapsutbytet mellan medlemsländerna. Den har nu 7 miljoner besökare per månad, berättade David Benton.

Finanskrisen påverkar medlemmarna och därmed även ICN:s arbete och flera delegater vittnade om hur de ekonomiska förutsättningarna för att utöva hälso- och sjukvård blir allt sämre. Och den kärvare ekonomin i samhället väcker frågor om hur det går att spara pengar inom organisationen. Storbritannien var ett av de medlemsländer som väckte frågan under kongressen.

Spaniens representant i CNR valde att understryka vikten av ett starkare internationellt samarbete.

”Nursing” viktigt i hälsoarbetet

– Ett starkt ICN är vår enda chans att förbättra hälsan hos världens befolkning. Den ekonomiska krisen påverkar medlemsländernas hälsosystem och det är viktigt hur vi använder vår budget, men vi måste arbeta mer tätt tillsammans. Ett starkt ICN är också en garanti mot hotet mot våra professioner, sa Spaniens delegat.

Och vikten att ett fortsatt starkt internationellt samarbete instämde fler i. Kanadas delegat vittnade om hur ekonomiska nedskärningar har lett till en minskning av antalet sjuksköterskor.

– Vi vill ha hjälp av ICN att göra klart för beslutsfattare hur viktigt ”nursing” är för hälsoarbetet, sa delegaten.

WHO en tung arena

Att sjuksköterskor finns på beslutsfattande positioner i samhället är avgörande för hälsoarbetet. Det var ämnet för en av CNR:s forumdiskussioner. Olika länder har kommit olika långt, men flera delegater berättade om hur de i sina nationella organisationer har lyckats påverka sina länders utbildningspolitik och hälsolagstiftning.

Vårdförbundet skriver i bakgrundsmaterialet till diskussionen om sin medverkan i statliga utredningar, som patientens rätt och patientsäkerheten. Men under själva diskussionen valde förbundets vice ordförande, Lisbeth Löpare Johansson, att lyfta fram hur viktigt det är att arbeta i Världshälsoorganistionen, WHO.

– Jag ser WHO som den riktig tunga arenan när det gäller att påverka hälsoarbetet, sa hon efter mötet.

Behöver träna påverkan

Lisbeth Löpare Johansson och Åsa Andersson, kanslichef på Svensk sjuksköterskeförening, anser båda att svenska sjuksköterskor behöver träna sig på att påverka den poltitiska processen.

– Lär ut hur det politiska beslutsfattandet fungerar redan under sjuksköterskeutbildningen. Att förstå systemet ger bästa förutsättningarna att påverka besluten – innan de har fattats, ansåg de.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida