Fler röster om kontraktet:

Kristina Nyström, ordförande i Vårdförbundets Östgötaavdelning, ledamot av förbundsstyrelsen

»Allas kompetens är lika viktig«

Det viktigaste i den framtida vården är att jag som individ kan känna mig trygg i vart jag ska vända mig i vården, att mina behov styr vem jag ska träffa. Det ska finnas team bestående av personal med olika kompetenser. I dag är det allt för läkarcentrerat. Det vore att ta bättre vara på resurserna att utnyttja vårdens samlade kompetens än att – som man gör nu – välja att ransonera i stället.

Den viktigaste förändringen är att erkänna att allas kompetens i teamet är lika viktig. Men det kräver en värderingsförändring i hela samhället, eftersom vi nu är fostrade i att få träffa en läkare. Sjukvården bygger ett system som bevarar gamla strukturer i stället för att skapa trygghet. Vi måste gå från ekonomistyrning till kunskapsstyrning.

Våra professioner måste bidra med våra kunskaper i prioriteringsarbetet – »det här är viktigare än det där«. Det är bra att arbeta i team, för då kan man stämma av att det jag gör inte innebär att jag »förstör« för andra vårdgivare i deras ansträngningar att erbjuda läkning, tröst eller trygghet.

Ulla Althin, ordförande i Vårdförbundets Stockholmsavdelning

»Individens behov i centrum«

I min vision bygger man upp sjukvården utifrån individen och individens behov. I dag skjutsar man runt patienten mellan olika läkare och andra specialister. I framtiden måste det bli tvärtom, så att vårdens yrkesutövare kommer till patienten.

Det ligger jättemycket arbete med värderingar och attityder framför oss för att vi ska nå dit. Ett sätt att skynda på det är att genom politiska beslut skapa ekonomiska ersättningssystem som gynnar teamarbete i stället för enstaka yrkesgrupper. Vi måste alltså arbeta med att utveckla samarbetet mellan olika professioner. Lära oss tänka att allas bidrag är lika värdefulla och kompletterar varandra. Men det fordras förstås ett riktat arbete för att nå dit.

När man arbetar på Saab, sa en bekant till mig, är det självklart att det är bilen som är i fokus. Det är konstigt att man i vården så ofta måste upprepa att det är patienten som ska vara i fokus. För mig är det en självklarhet!

Ann-Sofie Togner, ordförande i Vårdförbundets Kalmaravdelning, ledamot av förbundsstyrelsen

»Öppna och lika prioriteringar«

Människan är en social varelse i ett socialt sammanhang. Det är självklart att hon då också ska få vara med och bestämma om det som rör hennes hälsa. I framtiden ska vårdtagaren ha en stor delaktighet i den vård som rör henne.

Att prioriteringarna är öppna är mycket viktigt. Det innebär att vården öppnar för medborgarinflytande. Och det gäller prioriteringar såväl i stort som i smått. Medborgarna måste också kunna lita på att prioriteringarna görs på samma sätt över hela landet.

Vården måste förändras i en mer kunskapsstyrd riktning. Det betyder också att professionerna får bestämma mer om hur den styrs. Så måste teamet lyftas fram, de olika kunskapsdisciplinerna måste samarbeta bättre.

För att samarbetet ska fungera bra måste man ha respekt för varandras kunskapsområden. Det skulle innebära att våra yrken skulle stärkas. Och det vore bra också för lönen, kan jag inte låta bli att tillägga.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida