Föräldralediga anmäler sjukhuset i Kristianstad för lönediskriminering

Sex sjuksköterskor på Centralsjukhuset i Kristianstad anser sig lönediskriminerade på grund av att de varit föräldralediga. Nu har de DO-anmält sjukhuset.

I sin anmälan till DO, Diskrimineringsombudsmannen, skriver de att de vid lönesamtalen 2008 fått veta att de ”inte tillfört verksamheten något, vilket relateras till föräldraledighet”.

I januari i år påtalade de av sjuksköterskorna som var medlemmar i Vårdförbundet detta för sina förtroendevalda på sjukhuset. Som de fyra medlemmarna uppfattat det ska Vårdförbundets representant ha haft ett samtal med chefen, men sedan har inget hänt. Därför har de nu, tillsammans med två som inte är medlemmar, vänt sig till DO.

– Det har troligen blivit något missförstånd. Vi kontaktade den förhandlingsansvarige på sjukhuset som i sin tur förde ett samtal med avdelningschefen, säger Marie Milvén, förtroendevald på Vårdförbundets expedition på sjukhuset.

Ingela Nygren är förbundsombudsman på Vårdförbundets avdelning i Skåne. Hon tycker att det är ”uppåt väggarna” om föräldraledighet skulle användas som skäl för att ge en mindre lönehöjning.

– Så får det förstås inte vara, det står ju tydligt i föräldraledighetslagen, säger hon.

Hon avvisar också påståendet om att det skulle finnas en överenskommelse om att föräldraledighet skulle utgöra grund för en sämre löneutveckling.

Enligt vad hon har fått veta har de lokala företrädarna i Kristianstad drivit på för att få en chefsutbildning till stånd om hur lönesättning ska gå till, bland annat med hänsyn till bestämmelserna i föräldraledighetslagen.

Hur lönesättningen gått till i det konkreta fallet har hon ännu inte hunnit ta reda på.

Vårdfacket har utan framgång sökt lönesättande chef.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida