Förbundet vill stoppa omskärelse av barn

5 oktober 2011

Vårdförbundet tar ställning mot omskärelse av barn. På alla nivåer ska förbundet verka för att omskärelse av barn upphör, både på pojkar och på flickor.

Men kongressens beslut föregicks av en het diskussion.?

— Om omskärelse inte sker under säkra former i vården finns det en risk för att det i stället görs i smyg, sa Chokri Mensi från Stockholm.?

Mot det argumenterade Kerstin Lindgren från Västerbotten att omskärelse, även om det utförs professionellt, för med sig hälsoproblem.?

— Vi vet till exempel att det kan leda till sexuella problem, sa hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida