Förhastad slutsats att 200 000 felmedicinerar enligt TLV

Förhastad slutsats att 200 000 felmedicinerar enligt TLV
Hur stor risken för felmedicinering är när läkemedel byts ut på apoteken är oklart. Arkivbild: Colourbox

Uppgifterna på DN debatt om att 200 000 personer felmedicinerar varje år till följd av att mediciner byts ut på apoteken tillbakavisas av Tandvårds- och läkemedelsverket, TLV. Uppgiften bygger på en undersökning där bara 20 procent av de tillfrågade hade svarat.

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro och läkarförbundets ordförande Marie Wedin med flera skrev en debattartikel i Dagens Nyheter i tisdags där de varnade för riskerna med generiskt utbyte av mediciner på apoteken.

I debattartikeln stod bland annat att 200 000 personer felmedicinerar varje år på grund av den förvirring som uppstår när mediciner byts ut.

Få svarade

Men den uppgiften är en förhastad slutsats, anser TLV. Uppgiften bygger på en undersökning från 2008 med svar från 1 500 personer vilket motsvarar endast 20 procent av de tillfrågade. Av dessa 1 500 personer uppgav sju procent att de upplevt att generiskt utbyte möjligtvis hade orsakat felmedicinering.

Forskargruppen bakom studien har själv pekat på flera svagheter med den: att antalet svarande var lågt samt att det finns risk för att de tillfrågade personerna inte är representativa.

Fler studier behövs

TLV håller med debattörerna i DN om att patientsäkerhetsriskerna med generiskt utbyte måste tas på allvar, men säger att det behövs fler studier för att kunna dra några slutsatser om hur många som felmedicinerar på grund av att deras mediciner bytts ut.

TLV framhåller också att systemet sparar mycket pengar och att de pengar som frigörs genom det generiska utbytet kan användas till andra angelägna ändamål inom hälso- och sjukvården.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida