Försäkring vid kritisk sjukdom

Cancer, stroke, bypassoperation. Några exempel på mycket allvarliga sjukdomar som vi kan råka ut för. Med en försäkring genom Vårdförbundet kan du få ersättning.

27 februari 2009

Det är nu ett år sedan Vårdförbundet införde en försäkring vid kritiska sjukdomar i sitt batteri av gruppförsäkringar. Hittills har ett drygt hundratal medlemmar anslutit sig.

Den som drabbas av en allvarlig sjukdom eller händelse hamnar ofta mellan stolarna. Trots att diagnosen är allvarlig är det inte säkert att gruppförsäkringens sjukförsäkring eller omställningskapital blir aktuella. Och någon olyckshändelse är det aldrig.

– Jag har sett så många medlemmar komma i kläm när de har drabbats av sådana diagnoser. Därför tycker jag att det är bra att kunna göra något för dem, säger Birgitta Svensson på Vårdförbundet, som förhandlade fram försäkringen med Salus Ansvar.

Vårdförbundet var först ut när försäkringen trädde i kraft den 1 mars förra året. Sedan dess har andra fackförbund följt efter.

Men fortfarande är det bara Vårdförbundets medlemmar som kan få ersättning om de drabbas av mrsa på jobbet. Nu förhandlar Vårdförbundet med Salus Ansvar om att också inkludera arbetsrelaterad hepatit c-smitta i försäkringen. Den skulle i så fall gälla från årsskiftet 2009/2010.

Också Andreas Getzman på Salus Ansvar är nöjd med att kunna erbjuda ett skydd för dem som annars riskerar att »hamna mellan stolarna«.

– En sådan här försäkring är dyr. Det enda sättet att kunna erbjuda den till något så när rimliga kostnader är att det är en gruppförsäkring, premien för en individuell försäkring skulle bli alldeles för hög, säger han.

Fram till årsskiftet 2008/2009 hade sammanlagt 112 personer anslutit sig till försäkringen. 80 av dem har valt det lägre försäkringsskyddet 5 basbelopp, resterande 32 det dubbla.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida