Förslag om arbetstider dominerar

Förslagen börjar nu strömma in på Vårdförbundets hemsida för kongressen. I mitten av januari hade det kommit in 16 förslag — sju av dem handlar om arbetstiderna

1 februari 2008

I förslagen förs olika idéer fram om hur arbetstiden kan sänkas. Det handlar om att heltid ska vara 35 eller (som i Kommunals avtal) 37 timmar i veckan. Det finns också förslag om särlösningar för dem som är lite äldre. Två förslag handlar om bättre ersättning för arbete på obekväm tid.
I anslutning till förslagen hänvisar Vårdförbundet till sin strategi inför 2007 års avtalsrörelse. Det var inte en generell arbetstidsförkortning som eftersträvades; Vårdförbundet har prioriterat nattarbetstiderna.

I kommentaren heter det bland annat: »Nattarbetet kan inte bedrivas på samma villkor som arbetet på dagtid. Tiden för återhämtning och omställning ska därför ingå i nattarbetstiden. Det blir en indirekt arbetstidsförkortning för många av medlemmarna i Vårdförbundet, eftersom den vanligaste anställningsformen numera är blandad dag och natt.«

Men kommentaren fortsätter: »Nya arbetstidslagens intentioner om förläggning som skapar hälsa och säkerhet har tydliggjort svårigheterna att förlägga arbetstiderna så att det blir bra för både verksamheten och yrkesutövarna. En av orsakerna till det kan vara arbetstidsmåttet som gäller för medlemmarna i Vårdförbundet.«

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida