Första resultatet av årets löneökningar klart

Första resultatet av årets löneökningar klart

Vårdförbundets första avtal med Sveriges kommuner och landsting utan garanterad nivå har gett mellan 1,5 och 6,2 procent i generella löneökningar, visar preliminär statistik.

Alla kommuner och landsting är långt ifrån klara med sina löner och något helt säkert snitt går inte att redovisa förrän alla individuella löner satts, sammanställts och räknats ihop.

Men utifrån den statistik som hittills har redovisats konstaterar  Vårdförbundets chefsförhandlare Kerstin Persson att ett avtal med en siffra inte hade gett medlemmarna ett bättre resultat.

Rätt beslut 

Kongressen gjorde alltså rätt i att säga ja till ett avtal utan garanterad nivå för löneökningar?

– Det pekar på det. Utifrån de nivåer som hittills har rapporterats in ligger vi i alla fall högre än de garanterade 1,5 procenten som gällt för övriga tjänstemän i den kommunala sektorn.

Bäst i kommunerna

För landstingsanställda handlar det om genomsnittliga löneökningar på mellan 2 och 2,75 procent.

Mellan kommunerna är variationerna större. Här ligger löneökningarna på mellan 1,3 och 6,2 procent.

För privatanställda vars arbetsgivare är anslutna till Vårdföretagarna finns få inrapporterade siffror. Men de löneökningar som hittills har redovisats ligger på mellan 1,5 och 3 procent.

Nästa höst ska Vårdförbundet ta ställning till om nuvarande avtal med SKL ska löpa ut våren 2013, eller förlängas till 2015. I dag och i morgon träffas drygt 100 företrädare från landets alla avdelningar på tre hotell i Stockholm för att påbörja en utvärdering.

Arbetsgivarnas ansvar

En viktig fråga att diskutera är hur arbetsgivarna värderat medlemmarnas kunskaper och bidrag på arbetsplatsen.

– Det vi framför allt vill åstadkomma med det här avtalet är ökad lönespridning, att de med mer kunskap och lång erfarenhet ska få högre lön, säger Kerstin Persson.

Enligt den första uppföljningen av löneavtalet 2011, som presenteras i dag, upplever 40 procent av Vårdförbundets lokala avdelningar att specialistkunskap gett högre lön. Men lika många svarar tvärt om, att specialistkunskap gett lite eller väldigt lite genomslag på medlemmarnas löner.

Uppgifter saknas

Om avtalet bidragit till större lönespridning i stort har de flesta avdelningarna svårt att värdera i nuläget, eftersom  få kommuner och landsting är klara med de individuella lönerna.

Uppföljningen visar också att det framför allt är i kommunerna som löneprocessen utvecklats med det nya avtalet.

– Det känns positivt, vi har inte haft de signalerna tidigare. Jag tolkar det som att ett antal kommuner har skärpt sig och bestämt sig för att utveckla den lokala lönebildningen, säger Kerstin Persson.

Hoppas på mer

Utifrån det ni vet hittills om utfallet av avtalet 2011, är du nöjd med resultatet?

– Nej, det kan jag inte säga. Men det här är bara en första temperaturmätning. Vi förväntar oss att utfallet är bättre än så här när vi får den slutliga redovisningen.

Lönestatistiken ska vara helt klar till våren, men det är osäkert när den kommer eftersom många kommuner och landsting är sena med sina lokala löneprocesser.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida