Förtroendevalda vill lönekartlägga oftare

Förtroendevalda vill lönekartlägga oftare
Förtroendevalda inom TCO:s fackförbund vill se lönekartlöggningar varje eller vart annat år. Arkivbild: Mostphotos

Löner ska kartläggas och analyseras vart tredje år, men det tycker de förtroendevalda är för sällan. En enkät ställd till TCO-tidningens läsarpanel visar att två av tre vill att det ska göras oftare.

Det är lag på att arbetsgivare ska kartlägga och analysera de anställdas löner minst vart tredje år. Men när TCO-tidningen frågade fackligt aktiva i de femton TCO-förbunden, däribland Vårdförbundet, om det bör ske oftare svarade en majoritet ja, 67 procent.

Detta görs också på flera håll; 30 procent av arbetsplatserna gör lönekartläggningar varje eller vartannat år.

Finansförbundets arbetsplatser sticker ut med årliga lönekartläggningar på 45 procent av sina arbetsplatser. På 20 procent av deras arbetsplatser granskas lönerna vartannat år utifrån ett genusperspektiv.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida