Kongress 2018

Förslag på högre medlemsavgift

Förslag på högre medlemsavgift
Ungefär som en liten take away kaffe, så mycket dyrare kan Vårdförbundets medlemsavgift bli per månad. Arkivbild: Mostphotos

Medlemsavgiften är Vårdförbundets allra främsta inkomstkälla. För att förbundet ska kunna vara starkt i förhandlingar om vård och villkor behöver avgiften höjas, anser förbundsstyrelsen. Samtidigt väntar besparingar.

När Vårdförbundets kongress samlas i mitten av maj är ekonomi en av frågorna på dagordningen. Färre medlemmar än väntat har lett till högre kostnader än intäkter och målet för de kommande fyra åren är en budget i balans. Därför föreslår förbundsstyrelsen att medlemsavgiften för yrkesverksamma höjs med 30 kronor i månaden från och med januari nästa år.

En rimlig höjning

Medlemsavgiften står för 96 procent av Vårdförbundets inkomster. En höjning från 265 till 295 kronor i månaden innebär 30 miljoner kronor mer om året. Vice ordförande, Ann Johansson, har suttit med i den grupp som tagit fram propositionen om förbundets ekonomi. Hon tycker att höjningen är rimlig.

– Visst finns det en risk för att det kan skrämma bort en del medlemmar, å andra sidan har vi inte höjt medlemsavgiften sedan 2015 och inflation och löneökningar ökar kostnaderna. En del förbund höjer avgiften procentuellt varje år – det har vi inte gjort, säger hon.

.

Kan förlora kraft

Att Vårdförbundet, i likhet med många andra fackförbund, tappat medlemmar de senaste åren påverkar inte bara ekonomin. Ett annat problem med en minskad organisationsgrad är att förbundet förlorar påverkanskraft.

– Vår legitimitet hänger på att vi är en stark arbetsmarknadspart som kan ställa krav och påverka villkoren i arbetslivet. Om inte tillräckligt många på arbetsplatserna är med i ett fackförbund saknas det mandatet. Vi måste vara många för att kunna driva frågor, säger ann Johansson.

Minskar sina utgifter

För att stärka ekonomin minskar förbundet också sina utgifter. Kansliorganisationen ska effektiviseras och under de kommande tre åren ska kostnaderna minskas med motsvarande 25 tjänster.

Att lyckas med medlemsrekryteringen är den största utmaningen för de kommande fyra åren. Okunskap om den svenska modellen och om fackförbundens betydelse för kollektivavtalen och de villkor som följer med dem tror Ann Johansson är en anledning till att fler numera väljer att inte gå med i facket.

Vad har Vårdförbundet för strategi för lyckas vända den utvecklingen?

– Vi måste bli bättre på att kommunicera ut vilken betydelse vår påverkan har, både i förhandlingar om bättre villkor och när det gäller yrkenas och vårdens utveckling. Alla förmåner vi har i våra anställningar i dag är resultat av förhandlingar mellan två starka parter, men de är inte självklara och eviga.

Och om det inte lyckas?

– Då måste vi minska kostymen ännu mer. Minska våra kostnader för personal och lokaler – utan att minska vårt påverkansarbete. Men vi ska lyckas.

Medlemsavgifter i andra fackförbund

  • Ledarna, vård och omsorg: 298 kronor per månad.
  • Läkarförbundet: 249 kronor per månad.
  • Polisförbundet: 345 kronor i månaden.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida