Frågeakuten mars

Frågeakuten nr 3-21

Frågeakuten nr 3-21
Egen bil bör bara användas i tjänsten vid enstaka tillfällen. Annars bör i första hand arbetsgivaren hålla med bil. Illustration: Anna Windborne-Brown

I det här numret besvaras frågor som: Vilken bilersättning har jag rätt till? När får jag besked om min semester? Måste jag använda mina semesterdagar under karantänstiden?

19 april

Hur mycket ersättning ska jag ha när jag kör bil i tjänsten?

Svar: När du vid enstaka tillfällen använder din bil i tjänsten ska arbetsgivaren följa Skatteverkets regler och betala minst den skattefria ersättning som just nu är 18,50 kronor per mil. Om de betalar en högre ersättning betraktas överskjutande del som inkomst som ska beskattas.

Om du behöver använda egen bil mer kontinuerligt för att kunna sköta jobbet i exempelvis hemsjukvård, bör du i första hand få tillgång till en bil som din arbetsgivare håller med. I andra hand bör du göra en överenskommelse med din arbetsgivare om ett lönetillägg för att du håller med bil, utöver den nyss nämnda skattefria ersättningen.

Jag vill ha påsklov

Jag vill ha semester under mina barns påsklov för en resa till vårt fritidshus men får inget besked från min chef om semestern är beviljad så att jag kan beställa tågbiljetter. Hur långt i förväg kan jag kräva att få besked?

Svar: Vid annan semester än huvudsemestern finns det ingen regel i vare sig avtal eller semesterlag. Det innebär att arbetsgivaren i princip kan lämna besked hur sent som helst. Semester utöver sommarsemestern kan beviljas om verksamheten så medger, alltså om det finns tillräckligt med personal tillgänglig.

Tjänstledig för studier

Jag har sökt en utbildning i höst men vet inte om jag blir antagen. När måste jag senast begära tjänstledigt?

Svar: Du bör söka ledigt för studier samtidigt som du söker till utbildningen. Då skriver du på ledighetsansökan det datum när utbildningen börjar och lägger till: “Under förutsättning att jag blir antagen.” Arbetsgivaren har rätt att skjuta på den ledighet du begär i upp till sex månader. Så det är hög tid för dig att ansöka nu om du vill studera i höst. Bestäm också om du vill jobba under loven eller om du vill vara ledig även under loven.

Vill inte byta avdelning

På grund av pandemin flyttas vi sjuksköterskor runt till andra avdelningar där covidsjuka vårdas. Kan arbetsgivaren verkligen flytta runt oss hur som helst?

Svar: Enligt kollektivavtalet Allmänna bestämmelser § 6 kan arbetsgivaren tillfälligt förflytta dig till andra avdelningar och andra arbetsuppgifter inom ditt kompetensområde om de bedömer att du behövs bättre någon annanstans. Detta har gällt sedan länge och omfattar alla anställda i kommuner och regioner, oavsett yrke. Du har självklart rätt till ordentlig introduktion i de nya arbetsuppgifterna och de arbetstider som är angivna i ditt anställningsavtal gäller.

Ansökan om att jobba deltid

Eftersom jag har småbarn har jag gått ner i tid till 80 procent. Jag läm-
nade in ansökan i januari förra året och började jobba på den lägre sysselsättningsgraden den 15 april 2020. Jag ansökte om kortare arbetstid till och med augusti 2025. Nu säger min chef att jag måste ansöka om det varje år. Stämmer det?

Svar: Nej, det stämmer inte. Det är du som avgör för hur lång tid du begär partiell föräldraledighet. Du har möjlighet att ta tre perioder föräldraledighet varje kalenderår. Att gå ner i tid räknas som en period, din partiella föräldraledighet räknas till det kalenderåret då den påbörjades, alltså i detta fall 2020.

Tvingas till karantän

Vi har planerat att åka till vårt hus i Kroatien över påsk och jag har fått semester beviljad. Nu säger min chef att jag får räkna med att sitta i karantän i minst sju dagar när jag kommer hem, så hon råder mig att ta sju extra semesterdagar. Är detta korrekt?

Svar: Du ska inte ta ytterligare semester. I första hand ska din chef försöka ordna så att du kan jobba hemifrån. Det är bra om du och chefen hinner ha denna dialog redan före din ledighet. Kommer ni inte överens ska du förklara att du står till arbetsgivarens förfogande för arbete. Om chefen beordrar dig att stanna hemma utan lön är det viktigt att du ber om att få besked skriftligt, till exempel via e-post.

Enligt kollektivavtalet mellan Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Vårdförbundet har arbetsgivaren rätt att stänga av dig från arbete för att förhindra smittspridning (AB § 10 mom. 4). Du har då rätt till lön under avstängningen. Arbetsgivaren är också skyldig att överlägga med Vårdförbundet innan beslut om avstängning fattas.

Försäkringar i medlemskapet

Vilka försäkringar ingår i mitt medlemskap i Vårdförbundet?

Svar: Det ingår en stick- och skärskadeförsäkring och en inkomstförsäkring. Den senare gäller under förutsättning att du även är medlem i en arbetslöshetskassa, försäkringen kan användas vid arbetslöshet.

Utöver dessa försäkringar får alla medlemmar erbjudande om medlemsrabatt på en hel rad försäkringar hos Folksam: liv-, olycksfalls-, sjuk-, yrkes,- diagnos-, barn-, sjukkapital- och hemförsäkring.

Läs mer på vardforbundet. se.

Fråga Vårdförbundet Direkt

Har du en fråga? Du som är medlem i Vårdförbundet kan ringa direkt till:
0771-420 420

… eller ställ din fråga på webben:
https://www.vardforbundet.se/tjanstesidor/vardforbundet-direkt

Läs mer från frågeakuten

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida