Från idé till resultat

Årets politikervecka i Almedalen bjöd på många goda tillfällen till samtal med viktiga opinionsbildare för att lyfta fram Vårdförbundets yrkesgrupper och den kunskap som vi bidrar med i vården.

En av de frågor som var på agendan var den om vårdval och vårdvalsmodeller. Vårdförbundet välkomnar en utveckling av vården som bidrar till att stärka patientens ställning. Där är möjligheten att välja vård och vårdgivare en viktig faktor. Men menar vi verkligen allvar med att stärka patientens ställning så är det mer som behöver utvecklas och förändras.

Tillgång till rätt information och rätt kunskap är högst väsentlig för såväl vårdpersonal som patient. ­Patienten behöver rätt kunskap och information för att kunna fatta väl underbyggda beslut för sin egen hälsa. Och den kunskap som patienten har om sin egen hälsa behöver på ett mer systematiskt sätt tas till vara av vårdpersonalen. Vårdförbundets modell Min vårdbok är ett exempel på hur patienten får tillgång till sin egen journal och annan relevant dokumentation och att den egna kunskapen kan tas tillvara i dokumentationen.

Under den gångna sommaren var Europride ytterligare ett viktigt tillfälle till möten, nya kontakter och för Vårdförbundet att synas. Vi deltog i tco:s tält i Prideparken och när jag gick med i Prideparaden fick jag många glada tillrop från deltagare och åskådare som kände igen Vårdförbundet och var glada över att vi är med och manifesterar de viktiga frågorna kring rättigheter och möjligheter för homo-, bi- och transsexuella.

Med detta nummer av Vårdfacket får du skriften Yrke – värde – lön som du kan använda tillsammans med kollegerna på din arbetsplats eller för annat lokalt arbete i din Vårdförbundsavdelning. Förhoppningen är att materialet kan fungera som ett diskussionsunderlag när vi nu ska arbeta tillsammans för att ta steget från idé till resultat.

För att nå ett läge där vi känner att det finns en rättvis koppling mellan yrke – värde – lön är det helt avgörande att vi lyckas förändra bilden av oss själva och den kunskap vi har. Det är alltför många som inte uppfattar vår kunskap som vetenskaplig och det är många som inte ser oss som akademiker. Många har en felaktig bild av de olika roller och de olika kunskapsområden som våra yrken representerar.

För att påverka värderingen av vårt bidrag till vården måste vi därför själva ta plats och visa och berätta vad vår kunskap gör för skillnad. Vi är självklara auktoriteter inom våra områden – och så ska vi också agera.

Vi behöver många fler insatser för att nå ut till allmänheten och förändra och förtydliga bilden av oss själva. Men vi behöver även arbeta tillsammans inom Vårdförbundet för att stärka yrkesidentiteten och samhörigheten inom förbundet. Kongressen i november blir en viktig milstolpe för vår värderingsförändring.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida