»Ge papperslösa rätt till vård«

4 december 2008

En enhällig kongress uppmanade riksdagen att lagstifta om att papperslösa och gömda ska ha samma rätt till vård som andra. Att neka personer vård med hänvisning till deras position i samhället strider mot de yrkesetiska koderna för Vårdförbundets medlemsgrupper, konstaterade kongressombuden. Tillsammans med företrädare för en rad organisationer har också ordföranden Anna-Karin Eklund skrivit ett öppet brev till Göran Hägglund med krav på vård till papperslösa.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida