Hälsosamma arbetstider

Hälsosamma arbetstider
Sineva Ribeiro. Foto: Ulf Huett

Återhämtning. Vi har som professioner ansvar att alltid ge en god och säker vård. Men det är arbetsgivarens ansvar att ge oss rätt förutsättningar. Inte minst efter nattarbete.

Arbetsvardagen i vården ser väldigt olika ut. Me-dan en del medlemmar har en bra arbets­miljö och okej arbetstider så arbetar andra under förhållanden som riskerar hälsa och säkerhet för både dem själva och för patienterna. Det är ett mycket oroande tecken att sjukskrivningstalen ökar inom våra professioner.?

Alla personer vi möter i vården ska känna sig trygga och respekterade utifrån sin situation och sina behov, oavsett bakgrund, hälsostatus och vårdbehov. Det är vår uppgift att se till att bemötande och vårdkvalitet blir bästa möjliga, oberoende av vilken tid på dygnet det är.

??En faktor som är avgörande både för vår egen hälsa och för en säker vård är därför arbetstiden. Den ska planeras i samarbete mellan chefer och medarbetare för att uppnå bästa möjliga vårdkvalitet för patienterna och samtidigt rätt balans mellan arbete och fritid för varje medarbetare. Att det finns utrymme för rast, egen reflektion och yrkesutveckling är viktiga friskfaktorer för att skapa lust, glädje och tillfredsställelse. ?

Nattarbete innebär särskilda hälsorisker och måste därför kompenseras med extra vila och återhämtning. Eftersom vården behöver vår kunskap dygnet runt, året runt så är det arbetsgivarens ansvar att se till att villkoren är hälsosamma även för alla som arbetar nattetid.?

Därför vill Vårdförbundet att tid för vila och återhämtning ska ingå i nattarbetstiden. Och vi vill att det ska gälla alla medlemmar — oavsett vilken arbetsgivare man har eller var i landet man bor. ?

Trots många och långa samtal med vårdens största arbetsgivare om ett centralt kollektiv­avtal har det inte lett till något resultat och arbetet går långsamt. Vi tar därför nu initiativ till att teckna lokala kollektivavtal om nattarbetstid och ob-tillägg. I förhandling och dialog med lokala arbetsgivare hoppas vi hitta lösningar som gör hälsa och vardag bättre för de medlemmar som arbetar på nätterna — samtidigt som vi också ser att det ger bättre förutsättningar för arbetsgivare att attrahera och behålla personal med rätt kunskap.??

Målet är fortfarande ett centralt kollektivavtal. Men vägen dit kan förhoppningsvis underlättas av de lokala avtalen. Medlemmars engagemang kring nattarbetstiden är stort och behovet av hälsosam nattarbetstid måste prioriteras. Det är inte okej att våra yrkesgrupper riskerar den egna hälsan och saknar villkor som gör att man fullt ut kan ta sitt professionella ansvar, vilket kan medföra en vård som inte är patientsäker.

Ur min agenda i juni och juli:

  • 10-12/6: Förbundsstyrelsemöte
  • 14-25/6: ICN-konferens i Sydkorea
  • 27/6-2/7: Almedalsveckan
    9/7: Semester

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida