Här är budet som kongressen sa nej till

Kongressen sa med tre fjärdedels majoritet nej till det slutbud som Vårdförbundet fick från medlarna. Många av de ombud som Vårdfacket talat med är kritiska både mot nivåer och för vaga texter i avtalsförslaget.

Det här är innehållet i det bud som medlarna erbjöd Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting. Arbetsgivarna sa ja, men Vårdförbundet sa alltså nej.

Nivåer

Avtalet skulle som lägst ge:

• 2008: 4 %
• 2009: 2,5 %
• 2010: 2 %
• 2011 och framåt: sifferlöst

Avtalet skulle gälla tills vidare och tidigast kunna sägas upp den 31 mars 2011.

Förslaget innehöll också en lägsta lönenivå efter ett års sammanhängande anställning i yrket på 21 100 kronor. Den skulle börja gälla den 1 augusti 2009 och tidigast kunna omförhandlas ett år senare.

Under 2009 skulle en del av utrymmet kunna användas för lokala överenskommelser om arbetstider.

Gemensamma ansvar

Starkare betoning av parternas ansvar för att medarbetarnas bidrag till verksamheten värderas i den lokala lönesättningen och lönebildningsprocessen samt en gemensam inventering av den lokala löneprocessen. Parterna ska verka för en ökad lönespridning.

Kartläggningar

Nattarbete: Parterna är överens om att undersöka nattarbetet med utgångspunkt i hälsa, säker vård och verksamhetsutveckling. Man ska också följa aktuell forskning på detta område och sprida det. Arbetet ska vara avslutat vid årsskiftet 2009/2010.

Parterna ska gemensamt kartlägga tillgången på sjuksköterskor med specialistutbildning och också gemensamt verka för en ökad flexibilitet i utbildningssystemet för att därigenom göra det mer tillgängligt för sjuksköterskor. Kartläggning av vilka förmåner som arbetsgivarna ger för specialist- och vidareutbildning.

Parterna ska också kartlägga hur ofta dygnsvilan bryts under beredskap och varför. Klart till den 31 oktober 2008.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida