Internationellt

Här är det farligast att arbeta

Här är det farligast att arbeta
Rättigheterna i arbetslivet och för fackligt aktiva har försämrats det senaste året, enligt världsfackets globala rättighetsindex. Illustration: ITUC, Union to union.

Världen har blivit en farligare plats för fackligt aktiva och arbetstagare. I Turkiet har rätten att demonstrera dragits in och Qatar förbereder fotbolls-VM 2022 genom att utsätta migrantarbetare för livsfara.

Global rights index är världsfackets årliga lista över de sämsta – och farligaste – länderna att jobba i.

Listan över var de värsta kränkningarna sker av fackliga och arbetstagare toppas av länder i framför allt Mellanöstern och Nordafrika med kollapsade samhällen och rättsstater. Men högt upp finns också länder som Ukraina, Turkiet och Kina där arbetstagares och fackligas rättigheter inte kan garanteras.

Begränsade rättigheter

Brasilien, Rumänien, Thailand och USA är exempel på länder där rättigheter kränks regelbundet, enligt världsfacket. I USA har exempelvis strejkrätten begränsats och vissa stater har tagit steg för att inskränka arbetstagares möjligheter att förhandla kollektivt.

Det är bara Sverige tillsammans med 12 andra länder, nästan bara europeiska, som finns på listan över länder där det inte förekommer några regelbundna kränkningar av fackliga- och arbetstagares rättigheter.

Jämfört med förra året har situationen förvärrats i många länder. Fler fackligt aktiva mördas, fängslas, hotas och utsätts för våld.

– Situationen är väldigt oroväckande. Ingen arbetstagare tjänar på att någon annan har det dåligt. I en globaliserad värld har vi kollegor inte bara på vårt eget jobb utan över hela världen. Våra internationella kollegors arbetsvillkor är en fråga också för oss i Sverige, säger Eva Nordmark, ordförande för TCO i ett pressmeddelande.

Saknar vatten och skydd

När världsfacket rankar de tio värsta länderna för arbetare ligger Qatar i topp med sina mer än två miljoner migrantarbetare. En hel del kommer från Indien, Nepal och Bangladesh och arbetar bland annat under livsfarliga förhållanden med att förbereda inför fotbolls-VM 2022.

Enligt flera människorättsorganisationer sker arbetet många gånger utan skydd och tillgång till vatten. Arbetsgivarna får beslagta migrantarbetarnas pass. Migrantarbetare saknar helt lagliga rättigheter och kan bli fängslade eller utvisade om de lämnar en arbetsplats utan tillstånd, trots övergrepp och allvarliga missförhållanden.

Även Turkiet finns med på listan över de värsta länderna att arbeta i. Här kallas fackföreningar och deras medlemmar för samhällets fiender. Mer än 100 000 offentliganställda har förlorat sina jobb efter kuppförsöket i juli förra året.

Jämlikhet och rättvisa

Världsfacket, International trade union confederation, är världens största fackliga organ med 181 miljoner medlemmar i 163 länder. Rakningen utgår från regeringars och arbetsgivares kränkningar av de internationellt erkända mänskliga rättigheterna i arbetslivet. Resultatet tyder på att klyftorna ökar och att fler far illa.

– Vi vet att ju mer de fackliga rättigheterna respekteras av stater och arbetsgivare, desto mer rättvist och jämlikt är samhället, säger Sharan Burrow, generalsekreterare för världsfacket.

Tillsammans med sina svenska kolleger lyfter hon fram hur viktigt det är att världens fackliga organisationer fortsätter att jobba lokalt och globalt för att bidra till mänskliga rättigheter och rättvisare samhällen.

– Den fackliga grundprincipen handlar om inkludering. Facket är en stark motkraft till det ”vi och dom-tänkande” som blivit allt vanligare i samhället. Framtiden byggs inte genom att vissa utesluts, utan den bygger vi tillsammans, säger Göran Arrius, ordförande för Saco.

Fakta om Världsfacket

  • The International trade union confederation, ITUC, även kallat Världsfacket, är världens största fackliga organ.
  • Det är en paraplyorganisation för fackförbund i 163 länder med 300 medlemsorganisationer.
  • I Sverige är LO, TCO och Saco medlemmar.
  • Förutom att undersöka fackliga rättigheter globalt utbildar och kampanjar ITUC för fackliga- och mänskliga rättigheter. Organisationen bedriver också utvecklingsprojekt.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida