Hela politiska ledningen byts ut i Vårdförbundet

Hela politiska ledningen byts ut i Vårdförbundet
Vice ordföranden Ingrid Frisk tycker att det är dags att gå vidare. Foto: Anders Olsson

Det är inte bara ordföranden Anna-Karin Eklund som lämnar Vårdförbundet. Hela presidiet byts ut vid kongressen i maj eftersom inte heller vice ordföranden Ingrid Frisk ställer upp för omval. ”Efter två mandatperioder är det lagom att gå vidare”, säger hon.

18 januari 2011

Sedan tidigare är det känt att den ena av Vårdförbundets två vice ordföranden, Lisbeth Löpare Johansson, lämnar förbundet för ett chefsjobb. I november meddelade även den andra vice ordföranden, Ingrid Frisk, valberedningen att inte heller hon ställer upp för omval. Det innebär att hela presidiet byts ut vid kongressen i maj.

– Att det skulle bli ett totalt kvinnofall var inte planerat, men för egen del känner jag att det är lagom att lämna nu. Och jag är övertygad om att för en idéburen organisation som Vårdförbundet kommer det att gå alldeles utmärkt även med ett helt nytt ledarskap. En organisation som är klar över sin idé och sin grund tål att byta ledarskap, säger Ingrid Frisk.

Människors lika värde

Vad hon själv ska göra vet hon inte ännu, men hennes engagemang när det gäller mänskliga rättigheter och alla människors lika värde är oförminskat. Det är också frågor som hon tycker att Vårdförbundet borde driva tydligare i framtiden.

– Frågan om allas lika värde är det inget politiskt parti som driver i dag och klyftorna i samhället ökar. Inget parti tar riktigt fasta på att göra något åt ojämlikheten, och jag tycker att Vårdförbundet borde prioritera det mer. Vi pratar om befolkningens hälsa – vi borde också ta konsekvenserna av de orättvisor vi ser omkring oss, säger Ingrid Frisk.

Fortsatt lönekamp

Förutom människors lika värde och rätt till vård hoppas hon att Vårdförbundet i framtiden fortsätter kampen för jämställda löner. Hon tror att det kommer att kräva uthållighet, och är övertygad om att det är en fråga som parterna inte kan lösa själva.

– Att kvinnor betalar välfärdssektorn med för låga löner kan inte fortgå. Det är otillständigt och det är inte bara en fråga för parterna. Här måste även politikerna ta sitt ansvar, säger Ingrid Frisk.

Hon anser att frågan är för stor för att lämnas över till parterna. Det handlar om hur offentlig sektor ska finansieras och om vad som ska prioriteras inom den generella välfärden. Och det handlar om den segregerade arbetsmarknaden.

– Det är den som ligger till grund för den strukturella lönediskrimineringen av kvinnor.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida