Pensionsutredningen

Höjd pensionsålder får Vårdförbundet att ilskna till

Höjd pensionsålder får Vårdförbundet att ilskna till
Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro ställer sig inte bakom pensionsutredarnas förslag. Foto: Ulf Huett

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro är mycket kritisk till förslaget om höjd pensionsålder. Hon kräver att regeringen gör en konsekvensanalys av vad förslaget innebär för välfärdens kvinnor.

I går berättade pensionsutredaren Göran Hägglund, om sina samtal med arbetsmarknadens parter om höjd pensionsålder. Han var nöjd över att en majoritet av de organisationer han träffat säger ja till att gränsen för att ta ut den allmänna pensionen höjs från 61 till 63 år. I dag visar det sig att Vårdförbundet inte är en av dem.

– Jag är arg som ett bi. En feministisk regering har tillsatt en utredning som inte tar kontakt med oss – ett förbund som organiserar en stor del av kvinnorna i välfärden – innan de kommer med förslag om höjd pensionsålder, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Medlemmarna orkar inte

Hon är kritisk till både process och metod eftersom Vårdförbundet inte har blivit inbjudet till några samtal med de båda pensionsutredarna Göran Hägglund och före detta ordföranden för If Metall, Göran Johnsson. Arg är hon eftersom förbundets medlemsgrupper inte kommer att orka med en höjd pensionsålder.

– För att vi skulle ställa oss bakom det här förslaget skulle våra medlemmar först behöva jämställda löner, arbetstider som tillåter återhämtning och en arbetsmiljö som gör att de orkar. Det här är ett ojämställt förslag och risken är att ännu fler kvinnor hamnar under gränsen för vad som anses vara fattigpensionärer enligt EU.

En rapport från pensionärernas organisation; PRO, som kom förra året konstaterade att Pensionsmyndighetens prognos för 2014 visade att 225 000 svenska pensionärer hade en inkomst som låg under EU:s fattigdomsgräns. En majoritet av dem var kvinnor som haft lågavlönade arbeten inom välfärdssektorn.

Kräver konsekvensanalys

Nu efterlyser Sineva Ribeiro en konsekvensanalys.

– Jag vill se vad utredarnas förslag innebär för våra medlemsgrupper, som redan i dag drabbas av ohälsa för att de inte orkar med den press som arbetslivet ställer på dem. Det kan knappast bli billigare för samhället om fler går ner på deltid eller blir sjukskrivna. Och för kvinnorna innebär det att de inte ges möjlighet att fylla på sin pensionspåse.

Innan Sineva Ribeiro ställer sig positiv till ett förslag om höjd pensionsålder vill hon att regeringen åtgärdar det ojämställda arbetslivet.

– Gör om och gör rätt, uppmanar hon.

Pensionsutredningen

Utredarna Göran Hägglund och Göran Johnsson anser, efter samtal med företrädare för arbetsmarknadens parter, att det finns en majoritet för höjd pensionsålder.

Det innebär att gränsen för att ta ut sin allmänna pension höjs från 61 år till 63 och att rätten att få jobba kvar höjs från dagens 67 år till 69.

Om riksdagen tar ett beslut under mandatperioden skulle det kunna genomföras från 2020.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida