Hur många blir utan sjukpenning 1 januari?

Den 1 januari faller bilan. Den som, efter att ha varit sjukskriven i 180 dagar inte kan gå tillbaka till arbete hos sin arbetsgivare, men som fortfarande bedöms ha arbetsförmåga nog att ta ett annat jobb, blir av med sin sjukpenning. 

22 december 2008

Försäkringskassan vet att det vid årsskiftet kommer att finnas omkring 76 000 sjukskrivna i Sverige som riskerar att bli av med sin sjukpenning. Men än så länge vet Försäkringskassan inte hur många som verkligen drabbas av stupstocken den 1 januari.

– Det är en lång process innan någon hamnar i den situationen. Varje sjukskriven person ska ha en personlig handläggare. Ett beslut om att dra in försäkringen ska föregås av bedömningar av arbetsförmågan av läkare, arbetsgivare och försäkringskassans handläggare, säger Staffan Karlsson vid Försäkringskassans presstjänst.

Ingen vet hur många som drabbas

Hur många som redan är färdigutredda och för vilka sjukpenningen alltså dras in den 1 januari vet Försäkringskassan inte.

– Omkring den 20 i varje månad skickar vi ut ett pressmeddelande om ohälsotalets utveckling. I januari räknar vi med att komplettera det med vad som hänt i denna fråga; redovisa den tendens vi kan se, säger Staffan Karlsson.

För dem som är anställda i landsting och kommuner finns ett skydd i avtalet om allmänna bestämmelser (AB). Till dem hör Vårdförbundets medlemmar.

Ytterligare ett halvårs skydd

Avtalet innebär att den som har sjukersättning från Försäkringskassan och får den indragen kan ha rätt till sjuklön i ytterligare 180 dagar. Det framgår av avtalets § 28 moment 9. Enligt avtalet ska sjuklön betalas ut så länge den enskilde är sjuk, enligt läkarintyg eller intyg från tandläkare.

Regeln har funnits i avtalet sedan mitten av 1970-talet, men är föga använd. Samhällets allmänna sjukförsäkringsskydd har i regel räckt till.

– Eftersom den här regeln inte har tillämpats särskilt mycket fram till nu har vi inte så mycket erfarenhet av hur den fungerar, säger Vårdförbundets chefsförhandlare Margareta Öhberg.

Risk för fler uppsägningar

Men Margareta Öhberg tror att det finns en risk att fler kommer att bli uppsagda på grund av personliga skäl, därför att kommunen eller landstinget inte anser sig kunna hitta ett arbete åt den enskilda personen i sin organisation.

Det här skyddet finns bara i avtalet med Sveriges kommuner och landsting. De som är privat anställda omfattas inte.

LO och TCO har uppmanat regeringen att införa en utförsäkringsspärr i sjukförsäkringen. Organisationerna är oroade över att vare sig regeringen eller Försäkringskassan vet vilka konsekvenserna blir av de nya reglerna.

LO och TCO vill att den föreslagna utförsäkringsspärren konstrueras så att ingen person ska kunna utförsäkras med mindre än att arbetsgivaren tydligt har visat att man verkligen har erbjudit den anställde de nödvändiga rehabliteringsinsatserna.

– Vi har motsatt oss de förändringar som är gjorda. Vad vi vill ha är en sjukförsäkring som ger ekonomisk trygghet vid sjukskrivning och möjlighet till bra rehabilitering, säger TCO:s ordförande Sture Nordh och LO:s andra ordförande Ulla Lindqvist.

Illa vald tidpunkt

De tycker dessutom att tidpunkten är sällsynt illa vald.

– Att i ett läge av ekonomisk kris strikt tillämpa de nya reglerna och därmed utsätta redan hårt pressade människor för risken att förlora sin enda anknytning till arbetsmarknaden är mycket långt från den arbetslinje som regeringen säger sig förespråka, säger de.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida