Ingen ska bli ?sjuk av att vårda

Ingen ska bli ?sjuk av att vårda
Sineva Ribeiro. Foto: Anna Simonsson

Hälsa. Det är snart ett år sedan kraven skärptes på din arbetsgivare att ordna en god psykosocial arbets­miljö. Vad har hänt på din arbetsplats sedan dess?

I en hälsosam vårdmiljö värnas både din och patientens hälsa. För vissa av oss är det långt ifrån verkligheten på jobbet. Allt för många blir själva sjuka av att vårda. Antalet anmälningar till Arbetsmiljöverket om en bristfällig arbetsmiljö i vården har fördubblats på tio år och sjukskrivningarna ökar. 

?En sammanställning som Vårdförbundet gjort visar att medlemmar i Region Västra Götaland och dess kommuner under 2015 arbetade så mycket övertid att det motsvarar över 520 fler kolleger på heltid. Tänk hur många heltidstjänster det blir över hela landet! Det är du och dina arbetskamrater som täcker upp för tusentals kolleger som inte finns på plats.

?Men det är inte du som ska behöva ta ansvar och kompensera när vårdmiljön är skev och pressen är konstant hög. Visst kan det vara okej att någon gång stanna kvar lite längre, täcka upp för en kollega, eller skippa en rast. Men då ska det vara ett undantag — inte ett måste för att patienten ska få en god och värdig vård och verksamheten flyta på.

?Du är anställd för att din kunskap behövs i verksamheten. Din arbetsgivare ska se till att du har rätt förutsättningar att utföra ditt jobb och att tid finns för vila och återhämtning. Du har ett samhällsansvar och ett uppdrag utifrån din legitimation, men det ska inte kosta dig din egen hälsa att leva upp till det.??

Ett särskilt problem för oss som jobbar i den offentligt finansierade välfärden är att ansvaret för problemen bollas mellan verksamhetsledning, förvaltning och politiker på olika nivåer. Nu är det hög tid att de slutar skylla på varandra! Precis som patienter ramlar mellan stolarna i en osammanhängande vård, så ramlar vi mellan stolarna när ingen tar ansvar för vår arbetsmiljö.?

Enligt arbetsmiljölagen ska varje arbetsgivare arbeta systematiskt med den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön. Ser du att det har blivit någon förändring på din arbetsplats sedan de nya skärpta kraven infördes? Har ni en fungerande dialog och en bra samverkan? Om ni har problem i er arbetsmiljö och känner att arbetsgivaren inte tar sitt ansvar så kan ni alltid ta hjälp av Vårdförbundet för att komma vidare. ??

Människors behov av vård förändras. Men allas vårt behov av ett liv i balans består. Vi måste kunna nå ett lagom utmanande yrkesliv som ger utrymme för återhämtning, privatliv och att bara vara. Utveckling av arbetsmiljön behöver vara en integrerad del av verksamhetsutvecklingen på våra arbetsplatser. För det finns ingen motsättning mellan vad som är bra för patienten och vad som är bra för oss som arbetar i vården – så länge vi har en tydlig strävan mot samma mål: en jämlik hälsa för oss alla i befolkningen.

Gör arbetsplatsbesök

I februari var Sineva Ribeiro på besök vid flera arbetsplatser i Skåne. Under våren fortsätter hon träffa medlemmar runt om i landet. I mars besöker hon Nya Karolinska i Stockholm. Under april–juli står Kalmar, Norrbotten, Gotland och Uppsala på tur.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida