Inkomstförsäkring ger mer till arbetslösa

Vårdförbundet har nu tecknat en inkomstförsäkring för medlemmarna. Den täcker upp för de nya a-kassereglerna som ger lägre ersättning än tidigare.

”Vi tycker att ersättningen är för låg och att den borde vara 80 procent. Därför inför vi den här försäkringen«, säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund.

Det har funnits ett önskemål från medlemmar om att införa någon form av inkomstförsäkring.

– Vi har funderat på det tidigare, och nu finns det ännu större skäl att göra något.
Inkomstförsäkringen innebär att ersättningen för dem som tjänar mer än 18 700 kronor i månaden kommer att bli 80 procent av den nettolön de hade innan de blev arbetslösa.

Det finns dock ett tak. Försäkringen täcker inte inkomster över 60 000 kronor i månaden.

Bakgrunden är de försämringar av a-kasseersättningen som riksdagen beslutade om strax före jul. Bland annat sänktes taket i a-kassan från 20075 till 18700 kronor. Det innebär att de som tjänar mer än 18700 kronor i månaden får ännu lägre a-kasseersättning än tidigare.

Inkomstförsäkringen täcker upp för det. Men är det riktigt att facket tar över samhällets plikter?

– Vi anser att det i första hand är samhällets ansvar, inte fackets, säger Anna-Karin Eklund. Genom tco arbetar också Vårdförbundet för att få en ändring av de nya reglerna.

– Att vi nu inför en försäkring är en anpassning till den faktiska situationen och ett sätt att göra det bästa möjliga för medlemmarna.

Och från början var det ju de fackliga organisationerna som byggde upp a-kassan, påpekar hon.

Eftersom inkomstförsäkringen gäller inkomster från 18700 kronor upp till 60 000 kronor berörs en stor majoritet av Vårdförbundets medlemmar.

Tabellen (klicka på Det här ger försäkringen) visar hur mycket försäkringen ger i några inkomstlägen. När den börjar gälla den 1 januari 2008 kommer det också på Vårdförbundets hemsida att finnas en enkel metod att räkna ut exakt hur mycket försäkringen ger oavsett lön.

Några extra kostnader, till exempel höjd medlemsavgift, blir det inte för den enskilde. I stället täcks kostnaderna i ordinarie budget. Att den kan göra det beror på den låga arbetslösheten, i dag 0,7 procent, bland Vårdförbundets medlemmar.

VILL DU VETA MER?
Kontakta Kundtjänst på försäkringsbolaget Förenade Liv på telefon 08-700 40 80 eller via e-post inkomstforsakring@forenadeliv.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida