Inledaren

Hör ett vårdföretag hemma i en organisation för småindustrier? Ja, det tycker en arbetsgivare i Halland och stänger därmed ute Vårdförbundet från arbetsplatsen.

I vårt artikelblock om fackets roll på privata företag berättar Geir Tangen, läkare och en av delägarna av Amadeuskliniken att de valde arbetsgivarorganisation »av en slump«. Svensk industriförenings villkor i kollektivavtalet är bra, säger Geir Tangen. Amadeuskliniken erbjuder högre löner än den offentliga vården och de anställda verkar nöjda. Vad finns då att ifrågasätta?

Jag kommer att tänka på en historia jag hörde för ett par år sedan om när ett privat vårdföretag skulle etablera sig i en stad i södra Sverige. Redan innan företaget hade startat sin verksamhet tog ägarna kontakt med Vårdförbundets representanter (kanske också med andra fackförbund i vården, det förtäljer inte historien). I planeringsstadiet utnyttjade företaget de lokala förtroendevaldas stora kunskap om orten, vården och arbetsvillkoren. Allt för att lägga grunden till en så bra verksamhet som möjligt.

Kanske en solskenshistoria, men den kan vara väl värd att begrunda nu när lagen om vårdval ska införas.

Lagen tvingar sjukvårdshuvudmän i hela landet att låta privata vårdgivare etablera sig i primärvården. Konkurrensen ska göra att patienterna väljer de bästa vårdgivarna och därmed förväntas tillgänglighet och kvalitet öka.

Med vårdvalet ökar antalet små privata vårdföretag, det visar erfarenheten från de landsting där en vårdvalsmodell redan är fullt genomförd.

Många nya arbetsgivare, ibland oerfarna i rollen, ska ansvara för att de anställdas arbetsvillkor blir så bra att verksamhetens kvalitet garanteras.

Det finns all anledning för de privata arbetsgivarna att se avtal och andra personalfrågor som något mer än bara administrativa uppgifter som ska lösas så smidigt som möjligt.

I den svenska modellen ingår samverkan mellan arbetsgivare och fackförbund med mål att utveckla verksamheten. Därför behöver privata vårdföretag branschkunniga organisationer och vårdanställda fackförbund som kan de speciella villkor som gäller i vården.

Det är inte ovanligt att tidigare medlemmar väljer att lämna förbundet när de går över till privat anställning. Lojalitetsbanden till ägarna blir starka och man ser ingen mening med att vara med i facket.

Genom åren har många exempel visat att den täta sammanhållningen kan övergå i öppen konflikt om företaget hamnar i kris.

Då prövas det om både arbetsgivare och anställda har organisationer i ryggen som förstår vårdens speciella villkor och komplexitet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida