INLEDAREN

I det här numret av Vårdfacket uttrycks mycket kritik, både mot arbetsgivarna och Vårdförbundet. Det är precis som det ska vara i en demokrati.

När Vårdförbundet sa upp löneavtalet med kommuner och landsting i slutet av oktober var det efter mycket kritik från medlemmar och förtroendevalda. Kritik som handlade om för låga löneökningar och en process som inte ansågs fungera.
Kritiken uttrycktes på många sätt, i möten på arbetsplatserna, i brev till förbundet, till lokala förtroendevalda, direkt till förbundsledningen, och i Vårdfackets insändare och reportage.

Förbundsstyrelsen lyssnade och tog steget att säga upp avtalet och fortsätta diskussionen med medlemmarna.

På sidan 16-19 rapporterar vi från ett möte i Göteborg där förbundsledningen får höra många kritiska synpunkter på Vårdförbundets politik. När de förtroendevalda på mötet uttrycker att det är svårt att få nyutbildade att gå med i Vårdförbundet för att »förbundet inte ens kan ge oss bra löner«, svarar Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund att »facket, det är alla vi tillsammans«.

Facket är inget försäkringsbolag, eller en myndighet där byråkrater sitter och bestämmer över medlemmarnas huvuden. Vårdförbundet är en demokratisk organisation där medlemmarna i högsta grad kan vara med och påverka.

Det är en styrka och en stolthet för en demokratisk organisation att ha en öppen debatt. Att skapa kanaler för medlemmarnas åsikter, hur arga och obekväma de än är.

Idéer föds i det öppna samtalet. Meningsutbytet ger underlag för beslut som har förutsättningar att få starkt stöd bland medlemmarna.

Diskussionen om lönerna fortsätter nu på många plan. Vårdförbundet förhandlar med Sveriges kommuner och landsting om hur löneavtalet kan utvecklas. Lokalt förs samtal om hur löneprocessen kan förbättras. Och på arbetsplatserna möts medlemmar dagligen och diskuterar sina löner.

Alla dessa tankar och åsikter blir en stark kraft som kan påverka förbundets och lönepolitikens framtid. Redan nästa år genomförs Vårdförbundets beslutande kongress.

TCO:s medlemsförbund har tagit ett initiativ där förbundens starka demokratiska tanke betonas. Medlemmarna uppmuntras att delta i debatten kring stora frågor som villkoren i arbetet och familjelivet. På webbplatsen www.facketförändras.nu kan du kommentera olika frågor, kopplade till filmer som sänds i flera tv-kanaler och på bio.

Men det finns många fler kanaler än så. Aldrig tidigare har möjligheten att kommunicera varit så stor, tack vare den nya tekniken. Ta vara på den chansen att påverka!

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida