sommaren 2017

Innestående semestrar till miljardbelopp i vården

Innestående semestrar till miljardbelopp i vården
De flesta landsting och regioner erbjuder extra pengar till de som sparar sin semester och inte tar ut ledigheten under sommaren. Arkivbild: Mostphotos

Årets sommar spås bli den tuffaste för vården på länge. Många arbetsgivare erbjuder pengar om ledigheten skjuts på framtiden - men redan i dag har Vårdförbundets medlemsgrupper omkring 800 000 dagar innestående semester.

30 procent av landstingen anser att bemanningssituationen är ungefär lika ansträngd som förra sommaren, medan 65 procent anser att den är värre, visar en årlig enkät från Sveriges kommuner och landsting, SKL.

En stor del av arbetsgivarna förlägger semestern till tre perioder för att så långt som möjligt slippa dra ner på vårdplatser. På de flesta håll erbjuds personalen någon form av ”sommarförmån”, som extra ersättning, vid flytt av semestrar. Men det finns även andra metoder:

– Vi ser att arbetsgivaren använder sig av planerad övertid under sommaren vilket vi anser är helt felaktigt. Personalen måste få vila och återhämtning för att orka. De behöver även semester och detta måste finnas i personalplaneringen eftersom det varje år kommer en sommar, säger Erica Ohlsson, ordförande för Vårdförbundet Norrbotten.

Berg av outtagen ledighet

Att skjuta upp semestern kan vara riskabelt också av det skälet att det kan vara svårt att få ut ledigheten senare.

Vårdfokus har bett samtliga landsting och regioner redovisa antalet innestående semesterdagar för sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker. Utifrån de 15 som svarade kan vi se att det finns stora berg av outtagen ledighet.

  • Den sista december 2016 hade de fyra yrkesgrupperna 798 222 innestående semesterdagar.
  • Det hade räckt till att ge 12 094 personer ledigt under hela juni, juli och augusti. Som jämförelse kan sägas att Region Örebro har 2 927 anställda inom de fyra yrkesgrupperna.
  • Antalet innestående dagar är värda ungefär 1,3 miljarder kronor. Det är vad arbetsgivarna i dessa 15 landsting är skyldig personalen.

Kan spara 40 dagar

Personalen kan spara upp till 40 dagar innan den betalas ut i pengar. I flera landsting tycks det inte finnas någon gräns för hur länge semesterdagarna kan sparas.

– Grundregeln är att arbetsgivaren ska lägga ut det antal semesterdagar som krävs för att inga semesterdagar utöver 40 ska betalas ut i pengar. Om särskilda skäl föreligger kan förvaltningschef medge undantag från grundregeln, säger Roland Jönsson, HR-analytiker på landstinget i Kalmar.

Ledighet ska ligga rätt

Om man inte får ledigt när det verkligen behövs så kan det lika gärna tas ut i pengar. Det anser Torbjörn Åkerstedt som är sömnforskare och professor vid Karolinska institutet och Stockholms universitet,

– Det är så klart trevligt i största allmänhet att vara ledig, men den huvudsakliga poängen är att man ska vila upp sig. Ledighet ska ligga rätt för att det ska ge de effekter man vill, och rätt betyder att det ska ligga i omedelbar anslutning till att man har belastats. Ligger ledigheten senare, när belastningen har sjunkit, så är det tveksamt om den har någon hälsoeffekt, säger han.

Klicka här för att se semesterskulden i de 15 landsting/regioner som svarat på vår enkät. Observera att siffrorna inte ska jämföras. Dels för att de omfattar olika stora personalgrupper, dels för att vissa landsting bara har redovisat innestående semesterdagar från tidigare år – medan andra har redovisat både skuld och kvarvarande dagar från respektive års semesterrätt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida