Kampviljan är god

Kampviljan är god bland Vårdförbundets medlemmar. De är redo för strejk.

– Ingen ställer väl sig direkt upp och skriker att de vill ha strejk, det är inte det optimala som någon önskar sig. Men medlemmarna har helt klart sagt att de är beredda på det, säger Agneta Wiberg, ordförande i Vårdförbundet Uppsala

Hon förklarar att de har både viljan och tron i Uppsala att strejkvapnet till slut ska leda till att Vårdförbundet får igenom sina yrkanden.

”Ett jättetryck från medlemmarna”

Även i Skåne känner de förtroendevalda att de har stort stöd från medlemmarna och att de är beredda på strejk.

– Det finns ett jättetryck från medlemmarna. Under flera år har de känt sig fel lönesatta och att de inte värderas efter den kunskap som de faktiskt har. Eftersom vi har försökt att prata med arbetsgivaren i över ett år och ingenting har hänt så är detta det sista vi har att ta till, säger Pia Andorff, ordförande i Vårdförbundet Skåne.

Hon poängterar att målet nu är att få till ett bra centralt avtal.

– Vi hoppas naturligtvis att arbetsgivaren inser allvaret i det hela och faktiskt börjar diskutera den positionsförflyttning lönemässigt som vi anser att våra medlemsgrupper ska ha.

”Arbetsgivaren har fullt ansvar”

Risken med en vårdstrejk är alltid att patienten hamnar i kläm. Men Pia Andorff anser att det inte är Vårdförbundets utan arbetsgivarens ansvar att säkerställa en god och säker vård.

– Vi har försökt att föra en dialog med arbetsgivaren så länge nu, utan att de har lyssnat. Konfliktvapnet är inte någonting som vi har tagit till i första taget. Det som nu sker måste faktiskt arbetsgivaren ta sitt fulla ansvar för, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida