Kollektivavtal men inga medlemmar

Nu har Vårdförbundet kollektivavtal med privata barnsjukhuset Martina. Men ännu finns nästan inga medlemmar att företräda.

I en gul villa i utkanten av Sophiahemmets område i norra Stockholm finns Barnsjukhuset Martina, Sveriges första privata barnsjukhus. Sju läkare och åtta sjuksköterskor ger planerad och akut vård. Sedan starten i slutet av september har de tagit emot 600 barn. Hälften av dem har fått vården betald av sin privata sjukförsäkring, den andra halvan har betalat själva: 1 400 kronor per besök.

I februari besökte Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund och Stockholmsavdelningens ordförande Ulla Althin Martina. På agendan fanns frågor om kollektivavtal, medlemskapets värde och Martinas vårdfilosofi.

Martinas vd Peter Wasmuth såg inga problem med ett kollektivavtal. I själva verket var man från företagets sida redan i färd med att ansluta sig till arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna – och därmed automatiskt få ett avtal med Vårdförbundet.

Men så många medlemmar att företräda har inte Vårdförbundet på Martina. Av de fem sjuksköterskor Vårdfacket träffade var bara en medlem. Men alla hade i olika omgångar varit medlemmar.

Sophie Michaelsson har varit med på Martina sedan starten. Hon kommer närmast från Astrid Lindgrens barnsjukhus, men lockades av att det var ett privat alternativ.

– Jag såg möjligheterna, säger hon. En mindre arbetsplats, lättare att påverka och naturlig kommunikation med chefssjukskö­terskan.

Lönen är högre än tidigare och arbetstiderna bättre. Sophie Michaelsson slip- per kvällar och helger.

Men om hon ska gå med i Vårdförbundet vet hon inte. Hon säger att hon inte har funderat särskilt på det.

– Jag har varit med till och från, men just nu är jag det inte. Det har inget med att jag jobbar på Martina att göra. Det är inte omöjligt att jag går med igen.

Anna-Karin Eklund var förstås nöjd med att Martina nu är på väg att få ett kollektivavtal.

– Även om man har individuella avtal är min erfarenhet att de aldrig täcker in allt som kollektivavtalet innehåller.

Saknar du kollektivavtal på din arbetsplats? Vänd dig till Vårdförbundets avdelning
i det län där du bor. Kontaktuppgifter finns på www.vardforbundet.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida