Kongress 2011. Det här kan du förvänta dig av Vårdförbundet

Kongress 2011. Det här kan du förvänta dig av Vårdförbundet
"Vi har kommit en bit på väg mot att kvalitetssäkra Vårdförbundet", säger Gabriella Thies, här tillsammans med Cecilia Stoor.

Nu ökar Vårdförbundet pressen på den egna organisationen att leva upp till medlemmarnas krav och förväntningar.

28 september 2011

På onsdagseftermiddagen klubbade Vårdförbundets kongress 13 löften till medlemmarna. De så kallade kvalitetskriterierna är formulerade utifrån samtal i fokusgrupper, där medlemmar fått diskuterat vilka förväntningar och krav de har på sitt fackförbund.

– Nu vet medlemmarna vad de kan förvänta sig av oss. Det här ställer krav på alla i organisationen, säger ordförande Sineva Ribeiro.

Kräver ny organisation

Löftena är svåra att leva upp till så som Vårdförbundets organisation ser ut i dag, berättar hon. Men tanken är att de ska ligga till grund för den organisationsförändring som extrakongressen i januari blir startskott för.

Här är Vårdförbundets 13 löften till medlemmarna:

 • Individuellt stöd och rådgivning utifrån profession, anställning, lön, vårdmiljö, utveckling och karriär.
 • Rätt kunskap och kompetens hos dem som ger stöd.
 • Möjlighet för medlemmarna att själva välja kanal för kontakt och personlig återkoppling inom ett dygn.
 • Att Vårdförbundet ska vara en auktoritet inom frågor som rör de fyra professionerna och vårdens utveckling.
 • Att förbundet ska ha gemensamma strategier.
 • Att Vårdförbundet ska stärka medlemmar att påverka och agera utifrån deras kunskap och situation i vården.
 • Att Vårdförbundet ska synas i media och påverka där beslut avgörs.
 • Mötesplatser som ska entusiasmera, skapa tillhörighet, ge mod och kunskap för att inspirera och inspireras.
 • Kollegiala mötesplatser, fysiskt och virituellt, för alla fyra yrkesgrupper var för sig eller gemensamt.
 • Att medlemmar själva ska kunna skapa mötesplatser med stöd av gemensamma verktyg och den plattform Vårdförbundet ger.
 • Att Vårdförbundet ska vara öppet, tydligt och tillgängligt.
 • Att synpunkter, förslag och idéer ska efterfrågas kontinuerligt.
 • Att idéer och förslag ska återkopplas.

– Det här ställer krav, jag är fullt medveten om det. Och det ställer krav på att vi har en helt annan organisation, säger Sineva Ribeiro.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida