Kongress 2011: Nu finns de första motionerna på kongresswebben

Den 5 maj nästa år inleds Vårdförbundets kongress. Nu är kongresswebben öppen, och i dag publicerades de första motionerna på hemsidan.

4 november 2010

Fyra motioner – om ersättning vid blodsmitta, utbildning i telefonrådgivning och förkortad arbetstid – inleder motionsfloden till nästa års kongress. De är först ut på förbundets kongresswebb, där de publicerades i dag.

Kongressen inleds den 5 maj. Förra kongressen genomfördes under brinnande konflikt i maj 2008, och den delades därför upp i två delar. Förbundsstyrelsen tycker att erfarenheterna av den delade kongressen var så bra att den vill upprepa konceptet också nästa år.

Framtiden diskuteras i september

Första dagen är tänkt att ägnas åt att diskutera den verksamhet som har varit (verksamhetsberättelser och revisionsrapporter) samt åt att välja ny förbundsstyrelse. Den andra delen, som är tänkt att genomföras 27-28 september, är vikt åt mer framåtsyftande diskussioner.

I nästa vecka träffas representanter för förbundets avdelningar tillsammans med förbundsstyrelsen  – de så kallade nationella mötesplatserna –  och sedan kommer kongressombuden och deras ersättare att bjudas in till regionala konferenser i januari och februari.

Webbsidan är öppen

Kongressen har en egen webbsida med basfakta om kongressen, förbundsstyrelsens tankar om att dela kongressen och kontaktuppgifter till valberedningen för den som vill nominera till den kommande förbundsstyrelsen eller förbundsrevisorerna.

Och, som sagt, en dialogruta där man kan skriva in sina motioner till kongressen. De fyra första finns redan där.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida