Kongress 2011. Nu finns strategier för de kommande tre åren

Kongress 2011. Nu finns strategier för de kommande tre åren
Kongressombuden diskuterade vad förbundet ska fokusera på de kommande tre åren. Fyra strategier vaskades fram. Foto: Lars Nyman

”Vi väcker en genusdebatt om värderingen av välfärdens kunskapsområden.” Så lyder den strategi som kongressombuden rankade som den allra viktigaste att arbeta med de kommande tre åren.

28 september 2011

Två dagar tog det för kongressombuden att vaska fram de fyra strategier som Vårdförbundet ska arbeta med de kommande tre åren. ”All cred till er” sa mötesledaren och berättade att det för andra organisationer hon arbetat med kan ha tagit upp till ett år. 540 strategiförslag har levererats kring de fem huvudområden som har diskuterats under kongressen: vård, arbetstider, vårdmiljö, lön och ledarskap.

– Vad vill vi uppnå till 2014? Det är det vi ska besluta genom vårt arbete med att ta fram strategier. Strategierna ska omfatta vad vi bör, vad vi vill och vad vi kan göra, sa Sineva Ribeiro under kongressens första dag.

Förslagen kokades ner

De 540 förslag som levererades kokades i ett första steg ner till 15 strategier av en särskilt tillsatt analysgrupp, och av förbundsstyrelsen. Det var en inte alldeles enkel process att värdera och prioritera bland alla hjärtefrågor, men Sineva Ribeiro gjorde klart för ombuden att det var nödvändigt.

– Vi kan inte jobba med hur många strategier som helst. De måste kokas ner och de måste göras begripliga för alla. Våga pröva nya strategier. Försök att lyft er ett steg till och tänk efter vilka långsiktiga strategier som vi kan nå längst med, uppmanade ordföranden.

Förbundsstyrelsen hade hoppats på två strategier och röstade för det förslaget när det blev votering. Men med tio rösters övervikt vann förslaget om fyra strategier.

De fyra strategierna

  • Vi väcker en genusdebatt om värderingen av välfärdens kunskapsområden.
  • Vi skall arbeta för att kompetensutveckling och specialistutbildning sker inom ramen för anställningen.
  • Vi skall utveckla och använda kunskap om hälsoeffekten för en hälsosam vårdmiljö.
  • För att uppnå en nollvision för vårdskador skall vi samarbeta med andra.

Så lyder de strategier som kongressen har beslutat att Vårdförbundet ska fokusera på fram till nästa kongress år 2014.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida