Kongress 2014. Avtalskongressen ersätts av avtalsråd

Kongress 2014. Avtalskongressen ersätts av avtalsråd
Kongressen 2014 sade nej till avtalskongress och ja till avtalsråd. Foto: Jenny Kallin

Förbundsstyrelsen har fått igenom två viktiga förslag. Kongressen sa ja både till ny organisationspolitik och till nya stadgar.

En av de fem bärande principerna i förbundsstyrelsens förslag till ny organisation är att införa avtalsråd. Ett råd bestående av tolv personer som styrelsen ska kunna rådgöra med under en avtalsprocess.

Sineva Ribeiro har tidigare talat om vikten av att kunna tala om vad som händer i slutet av en avtalsprocess med en mindre grupp. Känslig information är svårt att sprida till en så stor grupp som en avtalskongress utgör. Men hon har också varit beredd på ifrågasättanden av avtalsråd under kongressen.

Bättre förankrade avtal

Sådana har kommit. Några ombud har till exempel ansett att ett avtalsråd minskar medlemsinflytandet. Det har också lagts tilläggsyrkanden om att en avtalskongress ska kallas in om det råder oenighet mellan förbundsstyrelse och avtalsråd. Men också synpunkten att avtalsrådet ökar chansen till avtal som är välförankrade.

När det var dags att gå till beslut sa kongressen ja till ny organisationspolitisk idé – och därmed även till avtalsrådet.

Även förbundsstyrelsens förslag om reviderade stadgar antogs av kongressen. Stadgarna har stor betydelse för det praktiska arbetet och beskriver förbundets gemensamma grund och ändamål.

Ett yrkesförbund

De nya stadgarna slår fast att Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar både fackliga intressen och utvecklingen av professionen. Även rätten till medlemskap beskrivs i stadgarna. Till exempel att medlemskap träder i kraft den 1:a i månaden efter att ansökan har beviljats.

Medlemskap innebär kostnadsfri hjälp i ärenden som rör yrke och rättigheter i arbetslivet, om behovet uppstått efter medlemskapet trätt i kraft. Medlemmar är också berättigade till ersättning ur konfliktfonden om medlemskapet trätt i kraft senast tre månader innan konflikt bryter ut.

För att förslaget till nya stadgar skulle antas krävdes tre fjärdedelars majoritet. Och det fick förslaget. 183 av kongressens 199 ombud sa ja.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida